Razvoj govora,  Testovi i norme

Norme razvoja govora – važne informacije

Veoma je značajan ovaj broj: 50-100 usvojenih reči. Zašto? Od 18-24 meseca kod većine dece se događa pojava „praska” vokabulara. Ova pojava se događa onda kada dete usvoji kritičnu masu imenica od 50-100 i tada počinje da uči reči koristeći novu strategiju, koja mu omogućava da veoma ubrzano usvaja nove imenice. Tada počinje i razvoj glagola i tek sa pojavom glagola se pojavljuju prve sintagme i prve rečenice. Brzina učenja se menja od 8-11 reči mesečno pre usvojenog vokabulara od 50-100 reči na 22-37 reči mesečno u periodu usvajanja kritičnog fonda reči, zatim 63 reči nedeljno, a potom toliko brzo da roditelji prestaju da vode dnevnik o tome.

A onda, na uzrastu od oko 30 meseci, dešava se još jedan period ¨praska¨ vokabulara, period verovatno najvećeg skoka usvajanja novih reči, više nego u bilo kom drugom periodu u životu čoveka. U tom periodu od usvojenih 2000 reči dete veoma brzo uspeva da usvoji neverovatnih 12000 reči!

Pregled razvoja govora kod dece

Uzrast u mesecima Razumevanje govora Izgovor: razvoj glasova, reči i rečenica  Reč-gest kombinacije  Neverbalna komunikacija
 0-3 Diskriminacija glasa majke od ostalih glasova;

senzitivnost na karakteristike maternjeg jezika

 Refleksna vokalizacija

Osmeh

 3-5  Reakcija na reč MAMA, TATA.

Gukanje

 Deca su angažovana u interakciji sa majkom
 6/7–12  Razvoj razumevanja većeg broja reči  Brbljanje, govor koji liči na reči ali one nisu prave reči Pojava reč-gest kombinacija Uspostavljanje zajedničke pažnje; gestova: davanja, pokazivanja predmeta, dohvatanja, a kasnije i pokazivanja prstom
 7/8-18  prve „prave” reči koje čine imenice
 12-18  Razvoj imenica  Pojava složenijih gestova
 18-24

Prelazak sa imenica na razvoj glagola;

period tzv. »praska« vokabulara

 Učestalost reč-gest kombinacija se povećava da bi se potom za izvesno vremene smanjila.
 24-30  Period »praska« gramatike. Usvajanje predloga, zamenica…  Učestalost reč-gest kombinacija se povećava.
 30-42  Dalji razvoj gramatike;

Usvajanje ostalih vrsta reči

 Od 42  Razvijena rečenica

Potrebno je da se javite logopedu ako :

  • Vase dete do druge godine nije stiglo do stadijuma prvih spojeva od dve reči ili nema usvojeno 50-100 reči, jer će, u suprotnom, kasniti u razvoju svih kasnijih stadijuma.
  • Na uzrastu između 24 i 30 meseci izostane nagli tok razvoja rečenica
  • Na uzrastu od 36 meseci dete nerazumljivo za okolinu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: