Mucanje

Mucanje – terapija

Mucanje je složen govorno jezički problem. Ono je uvek u vezi sa psihološkim stanjem osobe koja pati  od ovog problema. Sa jedne strane mucanje se često javlja kao posledica neke psihičke tenzije, a  sa druge strane ova vrsta govorno jezičkog problema izrazito remeti psihičko funkcionisanje osobe koja muca.

Razlikuje li se terapija mucanja kod dece i odraslih?

Mucanje je složen problem i nije ga lako prevazići. Budući da je to vrsta problema koja se reflektuje i na planu psičkog funkcionisanja i na planu jezičkog izraza nijedan od ovih aspekata ne smemo zanemariti u terapiji.

Prilikom planiranja terapije mucanja najpre bi se trebalo pristupiti relaksaciji klijenta i rasterećenju psihičke tenzije. Logoped u svom radu koristi specifične vežbe koje klijenta vode kroz ove faze. Tek nakon toga se može pristupiti specifičnim govornim vežbama koje imaju za cilj relaksiranje govornih organa i vežbanja pravilnog govornog disanja.
Terapija mucanja kod dece i odraslih ima iste ciljeve koji se sprovode na  potpuno drugačiji način. Deca često nisu svesna ovog problema i tada je njvažnije ne osvestiti im problem ali delovati i uticati na njegovo razrešenje. Ovo nije lak zadatak i zato je važno da terapiju sprovodi iskusan logoped kojise bavi ovom problematikom.
Starija deca i odrasli pošto su svesni svog problema terapiji pristupaju otvoreno i razrešavanje njihovog problema je na svesnom nivou. Cilj terapije mucanja je da se klijenti nauče tehnikama kojima će se samokorigovati i uspevati da prevaziđu teškoće i ako se one opet pojave. Ovo je veoma važan deo terapije mucanja s obzirom na to da je mucanje takva vrsta problema da uvek nosu rizik od eventualnog recidiva. Neretko se dešava da se posle par godina mirnih faza mucanje vrati. Zato je važno da osoba koja muca ima osećaj da poseduje ,, oružje” kojim može da pobedi svog najvećeg neprijatelja – mucanje. To joj daje isti osećaj koji ima plivač sa strahom od vode koji uz sebe dok pliva uvek ima  i pojas za spasvanje.

Mucanje se može javiti u različitim situacijama i da varira u stepenu i obliku od situacije do situacije. Nije retkost da osoba muca samo u razgovoru sa jednom osobom ( najčešće sa autoritetom),  samo u kupovini ili samo dok telefonira. Osobe koje mucaju imaju situacije u kojima mucaju izraženije kao i  one u kojima se ono smanjuje ili nestaje.

Uloga psiholga u terapiji mucanja

Svaki problem koji imamao ostavlja posledice na naše psihičko funkcionisanje. Što je problem veći i dugotrajniji to je rizik da će narušiti psihičko funkcionisanje veći. Zato je od izuzetne važnosti, osobama koje mucaju pružiti psihološku podršku i stručno vođenje u ovoj složenoj siruaciji. Osobi koja muca, psiholog pomaže da bolje sagleda sve svoje jake strane i da oslanjajući se na njih što efikasnije pristupi razrešavanju problema mucanja. Opširnije možete pročitati u tekstu  mucanje iz ugla psihologa.

Leave a Reply

%d bloggers like this: