Razvoj govora

Deca stalno postavljaju pitanja – a kako se uopšte razvijaju pitanja?

Autor: dr sci Jasmina Vuksanović

Deca stalno postavljaju pitanja. To nije slučajno. Pitajući deca dolaze do različitih znanja o sebi i o svetu, od onih koja se tiču svakodnevnih životnih iskustava pa do veoma apstraktnih činjenica. Preko različitih vrsta pitanja deca dobijaju znanja o drugim ljudima i njihovim potrebama i osećanjima, o sebi, te se tako uspešnije realizuju u društvu. Zbog tako velike važnosti pitanja na razvoj emocionalnog, socijanog i intelektualnog života deteta, smatramo da je potrebno da damo informacije o razvoju pitanja kod dece.

Početna pitanja dece se baziraju na znanjima koja su veoma ograničena. Zbog toga bi se moglo očekivati da se u dečjim iskazima pitanja pojavljuju relativno kasno. Međutim, studije pokazuju da deca počinju da ih koriste veoma rano i vrlo brzo postaju česta u repertoaru dečjih iskaza.

Ispitivanja dece srpskog govornog područja pokazuju da se prva pitanja pojavljuju već na uzrastu od 14 – 18 meseci, a na uzrastu od 20-25 meseci pitanja postaju veoma česta.

Prisutna je izvesna zakonomernost u redosledu usvajanja upitnih rečenica kod dece.

 • Prva pitanja najčešće su usmerena na ono što za dete ima najveću emocionalnu vrednost i na ono što je predmet njegovog interesovanja. Upravo je to razlog što deca prvo postavljaju ŠTA pitanja
 • Dete sve više počinje da se zanima za životinje, za mnogobrojne objekte oko sebe, razvijaju se njegovi intelektualni kapaciteti. Kako dete razvija sve više interesovanja za okolinu, počinje da istražuje svet oko sebe, tako se razvija i druga vrsta pitanja, te je sve češće pitanje GDE u iskazima male dece.
 • Pitanja KO se javljaju najčešće u iskazima dece nakon pojave ŠTA i GDE pitanja – čudno, ali ukazuje da decu malo kasnije zanimaju pitanja koja otkrivaju identitet osobe
 • Potom sledi pojava pitanja KOJI, ČIJI, KOME, ČEMU–pitanja koja se odnose na pripadnost predmeta ili bića
 • KADA pitanje se javlja gotovo u isto vreme ili malo kasnije u odnosu na prethodno navedena pitanja – i ukazuje na razvoj vremenske dimenzije i smeštanje stvari, ososba i situacija u vremenski kontekst
 • Potom sledi pitanjeZAŠTO – pojava ovog pitanja ukazuje na dalji razvoj mišljenja deteta, na traganje za uzročno-posledičnim vezama između događaja
 • Pitanje KAKO se javlja veoma kasno u repertoaru dečjih iskaza, a ukazuje na detetovu radoznalost za nalaženjem uzroka i načina nastanka različitih pojava i događaja.

Utvrđeno je da je stimulativnost sredine u kojoj dete odrasta glavni faktor koji utiče na pojavu  i učestalost pitanja.

pitanja kod dece

Zapamtite:

 • Vrlo je važno da deca postavljaju pitanja
 • Stvarajte situacije u kojima će dete postavljati pitanja (npr. neko zvoni na vrata, Vi se zapanjite i zamolite dete da pita ko kuca, ili neko sakrije nešto pa pita dete šta je sakrio i, ako dete ne pogodi, zamolite ga da pita brata/sestru/mamu šta je to što je sakriveno)
 • U toku čitanja knjige postavljajte pitanja detetu i podstičite ga da postavlja pitanja
 • Nikada ne odgovarajte šire na pitanje koje Vam je dete postavilo, već isključivo tako da odgovor bude jasan. Ukoliko odgovorite više, može da se desi da mu date dodatne informacije koje on u odnosu na svoje emocionalne i kognitivne kapacitete u datom trenutku ne može da obradi i pravi mu zbrku.

Leave a Reply

%d bloggers like this: