Vaspitavnje i odgajanje dece

Na šta roditelj teba da obrati pažnju kada posmatra razvoj svog deteta?

Kada je reč o razvoju deteta mi kao logopedi posmatramo kako se ono razvija od rođenja a roditeljima savetujemo da se jave čim primete bilo šta što ih zbunjuje. Osim toga savetujemo obavezne sisitematske preglede sa 12 meseci, 18meseci, dve godine, tri godine, pet i sedam.

Pokušaćemo da ukažemo na neke od važnih tačaka u razvoju deteta.

  1. Emotivne reakcije

razvoj-zdravog-detea

Emotivne reakcije su prisutne od rođenja i tokom razvoja se usložnjavaju. Emocije su moćna sila koja pokreće ceo razvoj. Zato je važno da roditelj otprati kako dete reaguje na prisustvo i odsustvo majke. Kako reguje na nepoznate ljude? Kako reaguje u novom okruženju? Više o izražavanju beba putem plača možete pročitati ovde.

2 .Pokret i motorne aktivnosti

pokret

Dete ima prirodnu potrebu za kretanjem. Tako dete stupa u akciju, razvija interesovanja, stupa u kontakte i razvija interakciju. Pokretom dete postaje svesno sebe. Upravo zahvaljujući pokretu dete počinje da uviđa granicu između sebe i svog tela. Zatim uviđa odnose koje pravi sa drugim predmetima u prostoru, a kasnije i sa ljudima. Dok je dete u pokretu ono razvija motoričke sposobnosti, prvo se razvija krupna motorika pa zatim fina. Zato je važno otpratiti na koji se način dete igra. Kako se kreće u prostoru? Kako savladava prepreke ( stepenice, prag, silazi sa kreveta, stolice a zatim na spravama u parku)?

3 .Zajednička pažnja

Zajednička pažnja je možda i najvažnija tačka koju treba propratiti. Ona se postiže kada ste dete i vi usmereni na isto (predmet/aktivnost) a istovremeno i  jedno na drugo. To znači, da ako se dete igra autom, i Vi mu se priključite, ono će Vas primiti u igru, obratiti pažnju na Vas, i Vašu pažnju će privući na svoj auto i svoju aktivnost. Pokazaće Vam šta ono radi. Pogledaće Vas kada Vi nešto kažete/uradite. Uzvratiće Vam osmeh, podeliti radost sa Vama kada nešto dobro uradi. Ovakav način igre detetu daje mogućnost da razvija veštine i jača samopouzdanje. Zajednička pažnja je preduslov da dete izlazi iz okvira sopstvenog bića i okreće se ka socijalnoj sredini. Ovo je prvi korak u njegovoj daljoj socijalizaciji.

   4. Komunikacija

zajednicka-paznja

Komunikacioni čin se najpre odvija neverbalno. Dete ga ostvaruje pogledom, pokretom i gestom. Tako izražava svoje emocije, potrebe i želje. Kako dete raste i one postaju složenije, razvija se govor i on postaje sredstvo za njihovo izražavanje. Važno je znati da komunikacija nužno predhodi razvoju govora. Velika je zabluda da će dete intenzivnije komunicirati kada progovori. Izostanak govora nije razlog izostanku komunikacije vec obrnuto. Zato je važno otpratiti da li dete ostvaruje komunikaciju? Gleda li dete u Vas kada govorite? Ima li kontakt pogledom? Da li prati Vašu reakciju kada nešto uradi? Da li se odaziva na svoje ime? Da li razume i izvršava jadnostavne naloge? ( Dođi! Vidi to! Daj!

Savetujemo Vam da obratite pažnju i na to:

  • kako dete jede,
  • spava,
  • kakva su mu interesovanja,
  • kako reaguje na osujećenje.

Zapamtite: Ako naiđete na bilo koju nedoumicu ili posumnjate da bilo šta od navedenog nije skladno ne čekajte! Javite se za savet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: