Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

Igre koje pospešuju razvoj motorike kod dece

Beba najpre počinje da se izražava pokretom. Ona pokretom i plačem šalje signale majci, a takođe pokretom, usmeravanjem pogleda i osmehom reaguje na prisustvo odraslih. Na najranijem uzrastu, bebe imaju vrlo ograničen opseg motornih sposobnosti, njihovi pokreti su neprecizni i slabo kontrolisani. Kako bebe rastu i razvijaju se, tako i njihov motorički razvoj napreduje. Počinju da usmeravaju pokrete ruke i šaka, postaju u stanju da dovedu palac do usta, da dohvate igračku koja im je na dohvat ruke, da se okrenu sa jedne strane na drugu, da se usprave u sedeci položaj, puze, ustaju, hodaju, trče, penju se, skaču, voze bicikl, vezuju pertle i pišu.

Kako da vaše dete lakše propuzi i prohoda?

Prva i osnovna činjenica koju roditelji treba da imaju na umu je to da deca uživaju u pokretu. Njima treba obezbediti uslove da se kreću u prostoru. Ovo pogotovo važi za mlađu decu, koja su u fazi propuzavanja i prohodavanja. Igre na podu, u travi i parkiću su idealne za ovaj uzrast. Kada je beba u fazi propuzavanja pod je odličan teren za igru. Čvrsta podloga će bebi olakšati izvođenje ovih pokreta.

Roditelji mogu da motivišu dete na kretanje tako što će mu privlačiti pažnju adekvatnom igračkom i svojim prisustvom. Poenta igre treba da bude prelazak određene razdaljine da bi se došlo do cilja, tj. igračke i emotivne nagrade od strane roditelja (pohvala, zagrljaj, radovanje). Kako dete napreduje, tako razdaljina i složenost zadatka napreduju. Kasnije se igrajte igračkama guralicama. One omogućavaju deci minimalan oslonac, ali zahtevaju da dete uspostavi ravnotežu, koordinira pokrete i osloni se na sopstvene snage kako bi hodalo/puzalo. Budite u igri sa svojim detetom, ali ne intervenišite preko neophodne mere. Dajte detetu osećaj sigurnosti, jer ste u blizini, ali i utisak da je ono samo sposobno za samostalno kretanje.

Šta vaše dete dobija ovakvom igrom?

  • Podstiče se motorni razvoj deteta.prohodavanje 2
  • Ponavljanjem pokreta stvaraju se i ojačavaju neuronske veze, što pozitivno utiče na razvoj nervnog sistema.
  • Emotivno se razmenjujete sa detetom, a to pozitivno utiče na emocionalni i psihički razvoj deteta kao i na produbljivanje veze između roditelja i deteta.
  • Dok ste u ovakvoj igri, vi ste u interakciji sa detetom i učite ga da u njoj uživa. Ovo je baza komunikativnog razvoja.
  • Pozitivan uticaj na komunikativni i govorno-jezički razvoj.

One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: