Razno

Blizanci dolaze u vaš dom. Šta logoped kaže na tu temu?

Dolazak bebe u kuću je najradosniji trenutak svake porodice. Dolazak dve bebe je duplirana radost, ali i rađanje novog osećanja – strepnje. Roditelji strepe da li će se bebe uredno razvijati, da li će oni kao roditelji adekvatno odgovoriti izazovu roditeljstva u ovakvim uslivima.

Roditelji blizanaca znaju kako izgledaju dani i noći u vreme odgajanja beba. Oni razvijaju veoma efikasne strategije za obavljanje roditeljskih zadataka. Obavljaju redovne lekarske i sistematske preglede i na početku najviše brinu da li će bebe dobro napredovati, najpre da li će dostići odgovarajuću težinu, a kasnije i da li će se uredno razvijati. Zato treba podići nivo pažnje kada je stimulacija razvoja u pitanju. Nije lako, ali je potrebno!

Bebe blizanci imaju specifične uslove za razvoj od začeća. Najčešće nije potpuno ravnopravna raspodela među blizancima u uslovima i razvojnim dostignućima. Često je jedna beba krupnija, pokretljivija, naprednija u odnosu na drugu. Ovakva situacija se dalje kroz razvoj reflektuje na tri moguća načina.

  1. Jedan mogući scenario je da naprednija beba zaprema prostor i pažnju roditelja što vodi njenom veoma dobrom razvoju i punom ostvarenju potencijala, dok se u tim uslivima druga beba lošije snalazi i ne dobija adekvatnu potporu da ostvari svoje potencijale.
  2. Drugi scenario je da roditelji pokrenuti prevelikom brigom, svu pažnju i naklonost usmeravaju ka manje naprednoj bebi, kako bi njoj pomogli da dostigne maksimum svojih potencijala, a da pri tom napredniju bebu lišavaju potrebne podrške.
  3. Treći i najpoželjniji je onaj scenario u kome roditelji uspevaju da izbalansiraju u ovim složenim uslovima i da budu adekvatno podržavajući za oba deteta.

Namera nam je da vam pomognemo da ostvarite treću tačku našeg teksta. Logoped je stručnjak koji se bavi razvojem dece i može objektivno da proceni nivoe razvoja svake pojedinačne funkcije svakog pojedinačnog deteta. On ne poredi jedno dete sa drugim već nivo razvijenosti funkcije u odnosu na razvojne norme. Logoped procenjuje komunikaciju, jezik i govor, ali i druge funkcije koje imaju presudan uticaj na razvoj pomenutih. Logoped će vam dati savete kako da podstaknete razvoj ovih funkcija.

Leave a Reply

%d bloggers like this: