Razno

Odakle potreba za ovim blogom

Učestalost razvojnih problema govora  i  ponašanja raste. U Sjedinjenim Američkim Državama je utvrđeno da čak 16 miliona dece ima teške poremećaja govora. U našoj zemlji takve studije nisu rađene, pa vam ne možemo saopštiti sa sigurnošću broj dece sa razvojnim problemima, jer je lepeza razvojnih problema veoma široka, ali ono što je sasvim evidentno je to da se učestalost povećava. Sve ovo nas dovodi do zaključka da su razvojni problem ono što se može dogoditi svakome od nas, da se ne dešava samo drugima i zato je važno biti informisan o ovim pitanjima. Zato smo tu da odgovorimo na vaša pitanja i pomognemo vam da uživate u odgajanju svog deteta i poboljšate svoje roditeljske veštine.

Dve vrste roditelja

U toku svoje dugogodišnje prakse veoma često srećemo dve vrste roditelja, jedne koji dolaze veoma kasno, i druge, koji dolaze vrlo rano sa strahom da će čuti nešto strašno.

Kod roditelja koji dolaze veoma rano, naravno, nije loše to što dolaze rano, već to što su stalno uplašeni, što stalno iščekuju da će se desiti nešto loše. Ovaj blog ima nameru da ih opremi nekim osnovnim znanjima koja bi trebalo da ih oslobode stresa i da im ukažu kada treba da potraže pomoć stručnjaka.

Važnija je druga grupa roditelja, koja odguruje problem sve dok on ne postane očigledan za sve u okolini. Kada postane tako očigledan, onda je najčešće kasno i ostavlja posledice.

Državna ili privatna praksa?

Svedoci smo prednosti i nedostataka obe varijante.

U državnoj praksi (domovi zdravlja, vrtići) radi se na sledeći način:

  • Sa prevelikim brojem dece.
  • Obim posla značajno prevazilazi broj zaposlenih logopeda.
  • Liste čekanja ne postoje, već se radi stihijski, tako da i deca koja su uključena na tretman dobijaju termine suviše retko sa kratkim vremenom trajanja tretmana.
  • Sprovodi se u neadekvatnim uslovima: nema igračaka, didaktike, uslova za rad na podu (logopedske ordinacije najčešće su opremljene kancelarijskim stolom i stolicama).
  • Prevencija se neadekvatno sprovodi.
  • Prednost je besplatan tretman.

U privatoj praksi radi se na sledeći način:

  • Sa manjim brojem dece.
  • Uslovi rada značajno unapređeni: logopedski kabineti su opremljeni svom potrebnom opremom i didaktičkim sredstvima, te zadovoljavaju potrebe dece.
  • Terapija je krajnje individualizovana sa optimalnim vremenom trajanja za svako dete.
  • Nedostatak je da su privatni logopedski tretmani finansijsko opterećenje na kućni budžet.

 Najčešći put koji prolaze roditelji

Iskustva pokazuju da se, ne tako retko, dobiju informacije da je dete malo, da  puste do 4-5 god, zatim su tu narodna verovanja (dajte detetu da popije vodu iz klepetuše i ono će progovoriti, ne hranite dete ribom pre nego što progovori, da ne bi ćutalo kao riba i sl.), onda uveravanja roditelja da, ako dete razume govor (“On me sve razume”),  onda će svakako i progovoriti.  Potvrde da će se, kao što je i prohodalo, početi da govori. To predstavlja dugačak i mukotrpan put lutanja tokom kojeg se izgubi dragoceno vreme koje se posle teško može nadoknaditi.

Zapamtite – lekar nije adekvatna osoba za procenu govora i ponašanja

Lekar nije osoba kojoj se obraćamo kad hoćemo da proverimo da li naše dete usvaja govor na vreme i na odgovarajući način. Lekar može da Vas posavetuje da li je dete zdravo, da li napreduje fizički kako valja, da Vam da značajne informacije i da Vas uputi na pravo mesto ako Vaše dete ima neke ospice po koži, ako pokazuje znake alergije, ali Vam malo toga može reći o tome da li se i kako Vaše dete razvija na planu emocija, psihe i govora. I ne samo to, pogrešnim uputstvima i olako datim savetima lekar može da napravi veoma ozbiljne propuste, jer nije isto ako se utvrdi da dete ima problem sa dve i sa četiri godine. Zato morate potražiti savet logopeda i psihologa.

Ovi tekstovi imaju, dakle, za cilj da razjasne roditelju deteta koje ima razvojni problem govora i ponašanja kada i zbog čega treba da potraži stručnu pomoć, pre svega logopeda. Namera nam je da roditeljima pružimo tačne i pouzdane informacije na pristupačan način.  Nadamo se da ćemo i uspeti u našoj nameri. U svakom slučaju, pomogli biste nam ukoliko nam pošaljete sve svoje primedbe, predloge, komentare, pa i pitanja.

Leave a Reply

%d bloggers like this: