• Online savetovanje,  Predškolci,  Video,  Nepravilan izgovor glasova

  [Video] vežbe za pravilan izgovor glasa Č

  Roditelji dece koja do četvrte godine ne izgovaraju čisto sve glasove trebalo bi da potraže pomoć logopeda. Logopedske vežbe pomažu deci da postave govorne organe u ispravan položaj kako bi čisto izgovorili određani glas. Kada roditelji i deca dobiju precizne instrukcije na koji način da vežbaju bude im mnogo lakše. Takođe je važno da se započinjanje logopedskog tretmana ne odlaže jer što je loša govorna navika duže prisutna to ju je teže kasnije ispraviti.  

 • Razvoj govora,  Video,  Nepravilan izgovor glasova,  Razno

  [Video]Zašto dete ne izgovara u svim rečima slovo koje ume da izgovori?

  Često se susrećemo sa problemom fonološkog deficita i fonološke obrade u logopedskoj praksi. Sa ovim problemom se susreću deca koja kasne u progovaranju ili koja iz drugih razloga neadekvatno obrađuju zvučnii signal i pored urednog sluha. Ovo su situacije u kojima deca izolovano mogu da izgovore glasove ili slogove a u rečima prave nedosledne greške. Najčešće zamenjuju jedan glas drugim ili istumbaju redosled glasova ili slogova u rečima (kepač umesto kečap, bapa umesto bata i slično). Ova situacija kod roditelja izaziva zbunjenost jer su sigurni da dete može da izgovori glasove koje u rečima ne koristi ili ne koristi pravilno. Korigovanje deteta i intervencije roditelja često ne daju očekivane efekte…

 • Razvoj govora,  Nepravilan izgovor glasova

  Kako vežbati izgovor glasova?

  Nepravilan izgovor glasova je najučestalija poteškoća u govorno jezičkom razvoju dece. Može da bude deo šire kliničke slike ili da se javi izolovano. Korigovanje nepravilnog izgovora ima više faza. Početna faza je pripremanje govornih organa za izgovor glasa i učenje deteta kako da samostalno pravilno izgovori glas. Druga faza je uvežbavanje glasa u rečima i rečenicama. Treća faza je automatizacija novonaučenog načina izgovora. Svaka od navedenih faza ima značaj i treba joj posvetiti pažnju i vreme. Poslednja faza često bude preskočena jer se učini da je posao završen i da je dete naučilo pravilno da izgovara glas. Često se čuje rečenica on to može kada hoće pravilno da izgovori. Faza…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  Nepravilan izgovor glasova

  Logoped savetuje kada treba prestati sa korišćenjem cucle?

  Primećijem da se poslednjih godina cucla sve češće viđa kod dece. Mogući razlog tome je što se dojenje često prerano prekida ili se laktacija ni ne razvije kako treba. Kada se mame nađu u ovoj nezavidnoj situaciji, naravno da posežu za cuclom.  Tokom vremena se na cuclu naviknu i deca i roditelji. Kada je vreme da cucla ode u zaborav? Ako dete nije dojeno i pije adaptirano mleko cucla je skoro neizbežna. Važno je da roditelji prema cucli zauzmu stav kao prema nužnom zlu. To znači da će je koristiti samo dok dete ne počne da prelazi na drugu hranu koju će jesti kašičicom. Preporuka je da se kašičica koristi…

 • Nepravilan izgovor glasova

  Šta ako dete izgovara J umesto Lj? Logoped jednostavnim vežbama može da nauči i Vas i dete kako da ovo rešite.

  Glas Lj spada među glasove koji se najkasnije usvajaju. Za razliku od glasa R, koji zahteva izuzetnu izdiferenciranost i spretnost pokreta govornih organa, glas Lj zahteva jednostavne pokrete. Dakle za izgovor glasa Lj nije od presudnog značaja složenost pokreta već uočavanje fine razlike u zvučnim karakteristikama glasa. Do četiri, pa čak i četiri i po godine je dozvoljeno odstupanje u izgovoru glasa Lj. Na ovom uzrastu deca razvijaju fonološku svest (to znači da deca imaju sposobnost da prave razlike među glasovima, budu svesni njihovog položaja u rečima i sl.). Ukoliko dete ne uoči spontano razliku između glasova Lj i J (kaže jujaška umesto ljuljaška ili ljalje umesto jaje) ili ukoliko…

 • Nepravilan izgovor glasova

  Kada dete treba pravilno da izgovara glasove R i L?

  Prve reči i progovaranje dece su najveće radosti svakog roditelja. Skloni smo da uživamo u njihovom milom glasu i simpatičnom, tepavom izgovoru. Kako vreme odmiče i izgovor vašeg mališana postaje sve čistiji roditelji se zapitaju kada je vreme da dete pravilno izgovara glasove R i L. Spontani razvoj artikulacije se završava oko četvrtog rođendana. To znači da do tada dete treba pravilno da izgovara sve glasove, stoga i glasove R i L. Preporučuje se procena artikulacije sa tri godine, kako bi se uočila eventualna odstupanja i na vreme započela stimulacija pravilnog izgovora ili korekcija artikulacionih smetnji. Nije svaka nepravilna forma izgovora glasa nužno artikulacioni poremećaj. Postoje razlike u formi koje…

 • Predškolci,  Nepravilan izgovor glasova

  Nepravilan izgovor glasova

  Nepravilan izgovor glasova je sve češća pojava kod dece svih uzrasta. Uobičajeno je mišljenje da je nepravilan izgovor glasova dečija karakteristika i da se vremenom kako deca rastu i izgovor glasova spontano popravlja. Mnogima je simpatično kada mala deca ne izgovaraju sve glasove svog maternjeg jezika i okolina odobravajuće reaguje kada dete kaže casa umesto čaša, viba umesto riba i tako dalje. Postavlja se pitanja kada ovakav izgovor glasova prestaje da bude simpatičan. Logopedi su stručnjaci koji se bave procenom govorno-jezičkog razvoja, pa u skladu sa tim oni i daju odgovor na ovo pitanje. Zašto se to dešava? Mi mu nikada nismo tepali. Razvoj artikulacije (izgovora glasova) započinje rođenjem bebe.…

 • Nepravilan izgovor glasova

  Koje glasove dete treba pravilno da izgovara sa 3 a koje sa 4 godine?

  Razvoj artikulacije (izgovora glasova) kreće i pre treće godine. Dete već od rođenja uvežbava svoje govorne organe kako bi ih pripremilo za mogućnost pravilnog izgovora glasova. Na kontrolama pre treće godine, logopedi procenjuju komunikativne veštine deteta razvoj jezika ( da li dete od dve godine ima začetak rečenice) igru, pažnju, emocije, motoriku…. Procena izgovora glasova deteta od 3 godine Kada se uredno razvijaju pomenute sposobnosti, oko treće godine logopedi procenjuju nivo gramatičkog razvoja deteta i artikulaciju. Što se artikulacije tiče, dete od tri godine treba pravilno da izgovara većinu glasova maternjeg jezika a dozvoljena su odstupanja u izgovoru glasova (Č, Dž, Š, Ž, L, R i Lj). To znači da…

 • Nepravilan izgovor glasova

  Korekcija nepravilnog izgovora glasova u odrasloj dobi

  Nedavno je došla devojka od 22 godine da potraži logopedsku pomoć. Njen problem je bio vrlo diskretan i do tog momenta ni njenim roditeljima ni njoj nije smetao. Naime, ona je imala neadekvatnu artikulaciju (poremećaj izgovora) glasova L i R. Devojka je bila uspešan student treće godine novinarstva, elokventna, lepa i vredna. U okviru redovnih studentskih obaveza imala je časove praktičnih vežbi na televiziji. Kao i sve njene kolege i koleginice sa godine, bila je veoma ushićena zbog tih vežbi. To nije za njih bio samo način da steknu praktično znanje i iskustvo, nego i prilika da uspostave kontakt sa budućim kolegama i saradnicima. U tom momentu se pred njom…