• Razvoj govora,  Mucanje

  Da li kašnjenje u progovaranju utiče na pojavu mucanja? Da.

  Kašnjenje u progovaranju je složen problem koji se reflektuje na sve oblasti života deteta. Dete koje kasni u progovaranju trpi frustraciju svaki put kada ne može da se izrazi ili kada ga drugi ne razumeju. Ukoliko se ne reaguje adekvatno i na vreme stepen frustracije i neprijatnosti se povećavaju. Posledice ovoga se ogledaju na planu emocija, ponašanja, pažnje, a naročito u formiranju slike o sebi i samopouzdanju.  Kako kašnjenje u progovaranju utiče na pojavu mucanja? Mucanje je svako remećenje ritma i tempa govora. Ono u sebi uvek sadrži dve komponente: Jezičku, koja je zasnovana na neadekvatnim jezičkim i komunikativnim veštinama i Psihološku, koja se ogleda u povećanom stepenu uznemirenosti, nesigurnosti…

 • Iskustva roditelja,  Mucanje

  Mi se borimo sa mucanjem

  Ja sam mama dečaka od 3,5 godine. Moj sin ima problem sa mucanjem i nedovoljnim fondom reči. Ovim putem ću podeliti svoju priču sa vama. Kada i kako ste primetili da Vaše dete ima problem? Kako ste se osećali? Nešto pre trećeg rođendana za večerom smo primetili da otežano priča. Teškoće su postajale sve učestalije. Osećala sam se nemoćno. Želela sam da mu pomognem, a nisam znala kako. Progonio me je osećaj krivice, jer sam bila sigurna da je moja grdnja tome doprinela. U razgovoru sa bakom jednom prilikom ona mi je saopštila da smatra da je ona kriva, jer je tata imao sličan problem i da je ona njemu…

 • Mucanje

  Logoped savetuje kako da reagujete kada dete počne da muca?

  Mucanje je stanje koje veoma zabrinjava roditelje. Najčešće postavljano pitanje se odnosi na to kako treba da reaguju i kakav stav da zauzimaju po pitanju ovog problema. Postoje li neki oblici ponašanja koji detetu mogu da olakšaju problem situaciju? U zavisnosti od uzrasta deteta, vrste i stepena mucanja razlikuju se i pristupi ovom problem. Opšti saveti za reagovanje u situaciji kada dete počne da muca su: Ponašajte se kao da se ništa neobično ne dešava. Ne dozvolite da dete oseti vašu zabrinutost. Ovo se posebno odnosi na situacije u kojima deca nisu svesna svog problema. Obraćajte pažnju na to šta vam dete govori, a ne kako govori. Fokusirajte se na…

 • Saveti psihologa,  Mucanje

  Komunikacija sa detetom ili odraslom osobom koja muca

  Autir: dr. Natalija Radivojević  Banović, psiholog Vrlo često se mucanje neopravdano povezuje isključivo sa stresom i anksioznošću. Isto tako su netačna i stereotipna mišljenja da su osobe koje mucaju plašljive, nesigurne, stidljive, nedruštvene ili neinteligentne. Zapravo, one su u proseku nešto većih intelektualnih kapaciteta od opšte populacije. Takođe, osobe koje mucaju najčešće nemaju dodatne strahove i psihološke problema u odnosu na druge ljude, sem strahova i nelagodnosti koji su direktno vezani za nefluentnost u govoru.  Šta preduzeti?  Detetu koje još uvek nije svesno da muca ne treba skretati pažnju na to kako govori i na taj način mu osvestiti da ima problem. Vrlo često je mucanje na ranom uzrast fiziološkog…

 • Mucanje

  Mucanje – terapija

  Mucanje je složen govorno jezički problem. Ono je uvek u vezi sa psihološkim stanjem osobe koja pati  od ovog problema. Sa jedne strane mucanje se često javlja kao posledica neke psihičke tenzije, a  sa druge strane ova vrsta govorno jezičkog problema izrazito remeti psihičko funkcionisanje osobe koja muca. Razlikuje li se terapija mucanja kod dece i odraslih? Mucanje je složen problem i nije ga lako prevazići. Budući da je to vrsta problema koja se reflektuje i na planu psičkog funkcionisanja i na planu jezičkog izraza nijedan od ovih aspekata ne smemo zanemariti u terapiji. Prilikom planiranja terapije mucanja najpre bi se trebalo pristupiti relaksaciji klijenta i rasterećenju psihičke tenzije. Logoped…

 • Mucanje

  Mucanje

  Pravila sam anketu sa pitanjem: ,,Da li znate šta je mucanje? ”. Gotovo svi ispitanici su odgovorili da znaju mada je mali broj zaista znao šta sve spade u mucanje . Ispostavilo se da većina njih neku formu prepoznaje kao mucanje dok ostale ne znaju kako bi okarekterisali. Takođe sam primetila da većina ispitanika mucanje kod dece smatra normalom pojavom i da se samo mucanje odraslih smatra patologijom. U daljim tekstovima ćemo pokušati da razjasnimo ove dileme. Šta je mucanje? Normalan govor ima odgovarajući ritam i tempo. On je određen 1. brzinom govora 2. kontinuitetom govora 3. naporom ili lakoćom koja je potrebna da bi se govorilo Svako remećenje normalnog…