Mucanje

Mi se borimo sa mucanjem

May 25, 2017 // 0 Comments

Ja sam mama dečaka od 3,5 godine. Moj sin ima problem sa mucanjem i nedovoljnim fondom reči. Ovim putem ću podeliti svoju priču sa vama. Kada i kako ste primetili da [...]

Mucanje – terapija

April 5, 2016 // 0 Comments

Mucanje je složen govorno jezički problem. Ono je uvek u vezi sa psihološkim stanjem osobe koja pati  od ovog problema. Sa jedne strane mucanje se često javlja kao [...]

Mucanje

March 19, 2016 // 0 Comments

Pravila sam anketu sa pitanjem: ,,Da li znate šta je mucanje? ”. Gotovo svi ispitanici su odgovorili da znaju mada je mali broj zaista znao šta sve spade u mucanje . [...]