Usluge

  logoped-usluge.JPG

Tokom dugodišnje prakse imale smo priliku da se susretnemo sa decom koja pate od veoma različitih poteškoća. Najčešće smo radile sa decom, mada imamo iskustva i u radu sa odraslima.

Radile smo sa osobama koje imaju: cerebralnu paralizu, rane povrede mozga, afazije, slušno oštećenje, mucanje, kašnjenje u progovaranju, disfazije, probleme iz pervazivnog spektra, intelektualna oštećenja, disleksije, dizgrafije, probleme u ponašanju i hiperaktivnost, specifične razvojne smetnje, dislalije (poremećaj artikulacije).

Naš tim pruža usluge koje pokrivaju široko polje prevencije, dijagnostike i terapije.

 • Prevencija
  Kao i u drugim oblastima i u našoj važi pravilo bolje sprečiti nego lečiti. Zato je važno da roditelji i stručnjaci koji rade sa decom imaju proverene informacije. Možete pogledati Upitnik za roditelje – provera razvoja govora
 • Savetodavni rad
  Kada roditelji dobiju savete i stručnu podršku, lakše se nose sa teškoćama a ako je razvoj uredan, dobiju informacije o tome šta da očekuju u narednoj fazi i kako da stimulišu svoje dete na najadekvatniji način.
 • Sistematski pregledi
  Sistematski pregled se savetuje svoj deci. Često se tom prilikom uoče blaga kašnjenja koja se mogu na vreme stimulisati kako bi se izbeglo ulaženje u ozbiljnije razvojne probleme.
 • Dijagnostika: Logopedska dijagnostika, opšta defektološka dijagnostika, senzorna procena, procena psihomotorike, psihološka procena, neuropsihološka procena
  Naša dijagnostika podrazumeva detekciju jakih i slabih strana deteta. Možete pogledati detaljnije u članku logopedska procena
 • Stimulacija
  Stimulacija razvoja se radi sa svom decom. Kada je razvoj uredan roditelji dobiju savete kako sami na adekvatan način da stimulišu razvoj svog deteta a kada se uoče teškoće u razvoju onda terapeut pravi plan i program stimulacije. Rana logopedska terapija često ima svrhu stimulacije.
 • Terapija: logopedska, opšta defektološka, reedukacija psihomotorike i senzorno integrativna terapija
  Terapija se sprovodi po timski napravljenom program za svako dete individualno. Tretmani su individualni.
 • Psihološka podrška deci i roditeljima
  Roditeljstvo je jedan od najvažnijih zadataka koji nije lak. Mi smo tu da vam pomognemo da se osećate sigurno i zadovoljno.
 • Sve usluge pružamo i na engleskom jeziku.

Plan i program terapije pravimo i sprovodimo isključivo individualno. Naš princip je da radimo sa ličnostima, sa svim posebnostima koje je određuju, a ne sa dijagnozama. Zato nastojimo da se u svakom trenutku prilagodimo konkretnim potrebama deteta i porodice uopšte. Tretmani se sprovode u Beogradu i Mladenovcu.

%d bloggers like this: