Usluge

  logoped-usluge.JPG

Tokom dugogodišnje prakse imale smo priliku da se susretnemo sa decom koja se suočavaju sa različitim poteškoćama. Najčešće smo radile sa decom, mada imamo iskustva i u radu sa odraslima.

Radile smo sa osobama koje imaju: cerebralnu paralizu, rane povrede mozga, afazije, slušno oštećenje, mucanje, kašnjenje u progovaranju, disfazije, probleme iz pervazivnog spektra, intelektualna oštećenja, disleksije, dizgrafije, probleme u ponašanju i hiperaktivnost, specifične razvojne smetnje, dislalije (poremećaj artikulacije).

Naš tim pruža usluge koje pokrivaju široko polje prevencije, dijagnostike i terapije.

 • Prevencija
 • Savetodavni rad
 • Sistematski pregledi
 • Dijagnostika
 • Stimulacija
 • Terapija
 • Online usluge
 • Psihološka podrška deci i roditeljima

Prevencija

Kao i u drugim oblastima i u našoj važi pravilo bolje sprečiti nego lečiti. Zato posvećujemo posebnu pažnju prevenciji. Trudimo se da roditeljima i stručnjacima koji rade sa decom pružimo proverene i tačne informacije. Prevencija razvojnih smetnji je jedan od naših osnovnih ciljeva. Kontaktirajte nas, pitajte šta vas interesuje. Prevencija je namenjena svoj deci. Redovni sistematski pregledi kod logopeda na uzrastima od godinu dana, 2 godine, 4 godine i 6 godina mogu biti veoma korisni.

Savetodavni rad

Savetodavni rad je namenjen svim roditeljima koji žele da unaprede roditeljske veštine. Roditeljstvo je samo po sebi izazov te nije potreban dodatni razlog da bi se zakazalo savetovanje sa stručnjakom koji se bavi stimulacijom razvoja dece. Kada roditelji dobiju savete i stručnu podršku, lakše se nose sa teškoćama. Kada je razvoj uredan, oni dobiju informacije o tome šta da očekuju u narednoj fazi i kako da stimulišu svoje dete na najadekvatniji način. Pored standardnog savetodavnog rada bavimo se i online savetovanjem.

Sistematski pregledi

Sistematski pregled se savetuje svoj deci. Često se tom prilikom uoče blaga kašnjenja koja se mogu na vreme stimulisati kako bi se izbeglo ulaženje u ozbiljnije razvojne probleme. Ne propustite da dobijete potvrdu da se vaše dete uredno razvija na uzrastima od godinu dana, 2 godine, 4 godine i 6 godina. Na ovim uzrastima se događaju prekretnice u jezičkom razvoju. Intervenišite na vreme i sačekajte spremni polazak u školu. Sistematski pregled za polazak u školu ne treba da bude jedini iako je obavezan deo dokumentacije za polazak u školu.

Dijagnostika

Naša dijagnostika podrazumeva detekciju jakih i slabih strana deteta. Logopedska dijagnostika, opšta defektološka dijagnostika, senzorna procena, procena psihomotorike, psihološka procena, neuropsihološka procena. Možete pogledati detaljnije u članku logopedska procena

Stimulacija

Stimulacija razvoja se radi sa svom decom. Kada je razvoj uredan roditelji dobiju savete kako sami na adekvatan način da stimulišu razvoj svog deteta a kada se uoče teškoće u razvoju onda terapeut pravi plan i program stimulacije. Rana logopedska terapija često ima svrhu stimulacije.

Terapija

Kada čujemo reč terapija najčešća asocijacija je na neprijatan i mukotrpan rad u cilju otklanjanja nedostataka ili nepravilnosti. Ne mora uvek da važi ovaj scenario. Naš moto je: “Keoz igru i zabavu do uspeha”. Dok se suočavamo se najsloženijim zadacima trudimo se da terapiju kreiramo kroz igru koju začinimo zabavom. Kao rezultata imamo srećno i zadovoljno dete koje kontinuirano napreduje. Vrste terapija koje pružamo su logopedska, opšta defektološka, reedukacija psihomotorike i senzorno integrativna terapija i online terapija.
Terapija se sprovodi po timski napravljenom programu za svako dete individualno. Tretmani su individualni.

Online usluge

Online usluge su namenjene svima koji nisu u prilici da lično dođu kod nas. Dodatne edukacije i umrežavanje svih naših znanja su rezultirali time da smo osmislile i organizovale sistematično i personalizovano online vođenje roditelja i dece.

 • Online pomoć u progovaranju je metod namenjen deci uzrasta od 1 do 3 godine.
 • Online korekcija izgovora glasova je namenjena deci koja nepravilno izgovaraju glasove maternjeg jezika.
 • Online savetovanje roditelja kako bi poboljšali roditeljske veštine i učinili da njihovo dete bude uspešno, vaspitano i srećno.
 • Online savetovanje roditelja koji žele da podstiču intelektualni, emocionalni i psihomotorni razvoj svoje dece.

Online usluge pružamo preko skype-a, viber-a ili zoom-a u zakazanim terminima.

Psihološka podrška deci i roditeljima

Roditeljstvo je jedan od najvažnijih zadataka koji nije lak. Mi smo tu da vam pomognemo da se osećate sigurno i zadovoljno.

Sve usluge pružamo i na engleskom jeziku.

 

Plan i program terapije pravimo i sprovodimo isključivo individualno. Naš princip je da radimo sa ličnostima, sa svim posebnostima koje je određuju, a ne sa dijagnozama. Zato nastojimo da se u svakom trenutku prilagodimo konkretnim potrebama deteta i porodice uopšte. Tretmani se sprovode u Beogradu, Mladenovcu i online.

%d bloggers like this: