• Razvoj govora,  Testovi i norme

    Norme razvoja govora – važne informacije

    Veoma je značajan ovaj broj: 50-100 usvojenih reči. Zašto? Od 18-24 meseca kod većine dece se događa pojava „praska” vokabulara. Ova pojava se događa onda kada dete usvoji kritičnu masu imenica od 50-100 i tada počinje da uči reči koristeći novu strategiju, koja mu omogućava da veoma ubrzano usvaja nove imenice. Tada počinje i razvoj glagola i tek sa pojavom glagola se pojavljuju prve sintagme i prve rečenice. Brzina učenja se menja od 8-11 reči mesečno pre usvojenog vokabulara od 50-100 reči na 22-37 reči mesečno u periodu usvajanja kritičnog fonda reči, zatim 63 reči nedeljno, a potom toliko brzo da roditelji prestaju da vode dnevnik o tome. A onda,…

  • Testovi i norme

    Upitnik za roditelje– provera razvoja govora

    Prevela: Jasmina Vuksanović, logoped, doktor psiholoških nauka Ovaj upitnik je napravljen u nameri da roditelj proveri različite aspekte razvoja kod male dece. Mnoga ponašanja, koja se razvijaju pre nego što dete počne da govori, mogu da ukažu na moguće teškoće kasnijeg razvoja govora. Ovaj upitnik treba da popuni roditelj dece starosti između 8 i 24 meseca kako bi dobio jasniji uvid da li treba da se obrati stručnjaku za pomoć kako bi na vreme počelo sa stimulacijom razvoja svih sposobnosti potrebnih za razvoj govora kod njegovog mališana. Uputstvo: Pokušajte da utvrdite koji odgovor najviše odgovara ponašanju Vašeg deteta. Ako niste sigurni, odaberite onaj odgovor koji najbolje opisuje Vaše dete. Emocije…