Vaspitavnje i odgajanje dece

Kada dete uči da priča?

May 6, 2018 // 0 Comments

Uvek. Zapravo dete ne uči da priča maternji jezik već ga usvaja. Zabluda sa kojim roditelji dođu često bude da dete uči da govori pomoću nekih posebnih materijala. [...]