Predškolci,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  Učenje čitanja

Šta će raditi predškolac kod logopeda?

Bliži se vreme za upis u školu. Počeće testiranja i pregledi predškolaca kao obavezan deo procedure. Roditelji su ushićeni a ujedno i zabrinuti jer ne znaju šta da očekuju. Mi smo odlučile da napišemo kako izgleda logopedska procena predškolaca.

Za početak mi volimo da detetu dolazak kod nas bude predstavljen na relaksiran način. Dete dolazi da porazgovara sa nama. Mi se potrudimo da susret bude prijatan. Tokom ovog druženja mi obraćamo pažnju na sve što je za nas od značaja a tiče se jezičkog razvoja. Deca predškolskog uzrasta imaju razvijene sve modalitete jezika. To znači da:

  • pravilno izgovaraju sve glasove
  • izražavaju se gramatički ispravnim rečenicama
  • razumeju složene gramatičke konstrukcije
  • mogu samostalno da prepričaju događaj
  • mogu da prebroje reči u rečenici
  • mogu da rastave reč na slogove
  • mogu da rastave reč na glasove.

Predškolci treba da dostignu razvoj fine motorike do nivoa spretnog manipulisanja olovkom. To znači da mogu vrhovima pristiju da izvode sitne i precizne pokrete kao i da pišu linije različitog oblika. Potrebno je da se orjentišu na papiru i u prostoru uopšte.

Od predškolaca se očekuje da mogu da se uključe u kolektivne i formalne aktivnosti. To podrazumeva da mogu da shvate i slede uputstva koja sadrže apstraktne pojmove. Oni razumeju prostorne odnose (ispod, iznad, između…), količinu (svi, neki, većina, nekoliko), vremensi sled (prvi, sledeći, zatim, kada) i sl.

Naučeni su socijalno prihvatljivom izražavanju emocija. Predškolci znaju da naprave razliku na koji način će izraziti emocije u različitim situacijama.

Logoped nakon procene obavlja razgovor sa roditeljima. Prilikom procene se precizno odredi nivo razvoja svih pojedinačnih funkcija. Ukoiko se uoči potreba za dodatnom stimulacijom roditelji se upućuju na koji način mogu pomoći detetu da spremno sačeka školu.

Zapamtite: Nemojte čekati poslednji trenutak za posetu logopedu.Ukoliko zatreba stimulacija, dajte vremena sebi i detetu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: