Online savetovanje,  Vaspitavnje i odgajanje dece

Kako da se ponašam kada nisam sigurna da me dete razume dok mu se obraćam?

Tokom online svetovanja sa mamom dvogodišnjaka koji kasni u progovaranju zaključile smo da njeno dete osim što ne govori još uvek ima i neadekvatne obrasce u ponašanju. Ovo nije redak slučaj. Roditeljima dece koja ne govore je teže da postave granice u ponašanju jer nisu sigurni šta treba da očekuju od svog deteta.

Ja ne razum kada me on razume a kada ne

Baš  ovom rečenicom je ta mama opisla kako se oseća. Razumele smo složenost njene situacije. U radu sa decom koja imaju slične teškoće i mi nailazimo na ovu vrstu izazova. Nedavno sam imala tretman sa dečakom koji ima 2,5 godina. On u govor ima par reči koje koristi u adekvatnom kontekstu. Razme više ali ja ne mogu znati sa sigurnošću koliko jer dolazi od skoro a ponašanje ometa tačnu procenu. Iz ovih razloga ja sam se našla u situaciji sličnoj kao ova mama. 

Naime,

  1. rekla sam dečaku da kutiju stavi u ormar. On nije odreagovao.
  2. Prišla sam mu, nametnula se da me pogleda i kada sam bila sigurna da me sluša ponovila zahtev. Nisam dobila odgovor.
  3. Prekinula sam njegovu aktivnost, ponovila nalog uz gest ( prstom sam pokazala kutiju i ormar) i držala igru prekinutom dok zadatak nije bio izvršen. Tada je on uzeo kutiju i stavio je u ormar. 

Kako sam njegovoj mami objasnila svoj cilj?

Objasnila sam da u prvom momentu nisam mogla jasno da znam da li me on

1. ne razume ili nije usmerio pažnju.

Intervenisala sam tako što sam prišla i zatražila potvrdu pažnje. Tada sam znala da me on sluša ali nisam mogla da znam da li me

2. ne razume ili ne želi da me posluša

Uključila sam gest kako bih mu pomogla da me razume a svojim ponašanjem pokazala da držim granice i da zadatak mora biti urađen.

3. on je razumeo zadatak i razumeo je da on mora biti izvršen.

Moja intervencija je uspela. Dobio je pohvalu i igra se nastavila. I ako u početku nisam znala šta tačno on ne zna, nakon ovoga sam znala da je sve potrebno naučio.

Zapamtite: Kada niste sigurni da li vas dete razume potrudite se da sprovedete gore pomenute korake. Pojednostavite iskaz, uključite gest i jasno izrazite nameru. Na ovaj način pomoći ćete detetu da vas razume, nauči nove pojmove i oseti zadovoljstvo jer je ispunilo očekivanje. Ako osećate da vam je teško da nađete pravu meru ne ustručavajte se da potražite pomoć.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: