Razvoj govora,  Nepravilan izgovor glasova

Kako vežbati izgovor glasova?

Nepravilan izgovor glasova je najučestalija poteškoća u govorno jezičkom razvoju dece. Može da bude deo šire kliničke slike ili da se javi izolovano.

Korigovanje nepravilnog izgovora ima više faza. Početna faza je pripremanje govornih organa za izgovor glasa i učenje deteta kako da samostalno pravilno izgovori glas. Druga faza je uvežbavanje glasa u rečima i rečenicama. Treća faza je automatizacija novonaučenog načina izgovora. Svaka od navedenih faza ima značaj i treba joj posvetiti pažnju i vreme. Poslednja faza često bude preskočena jer se učini da je posao završen i da je dete naučilo pravilno da izgovara glas. Često se čuje rečenica on to može kada hoće pravilno da izgovori. Faza automatizacije često dugo traje. Pravilo je da što je dete duže izgovaralo na pogrešan način to će mu više vremena trebati da se prevežba na nov način.

Objašnjenje ove pojave je da kada dete svesno kontroliše i uz uložen napor može pravilno da artikuliše glas, ali to nije slučaj kada se opusti i ne razmišlja o izgovoru. Automatizovana radnje je ona koja ne zahteva svesnu kontrolu i tako je i kod automatizacije glasova. Cilj logopedskog tretmana je da se glas ispravno izgovara uvek bez posebno uloženog napora.

U ovom videu možete pogledati kako moja drugarica i ja vežbamo.

Leave a Reply

%d bloggers like this: