[Video]Preko aplikacije ili igrice do progovaranja

Govor se razvija da bi obezbedio složeniju komunikaciju. Njemu prethodi razvoj neverbalne komunikacije a potreba za interakcijom i razmenom su neophodni preduslovi. Zato se govor ne razvija ispred ekrana već kroz razmenu sa drugim.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: