O ranom razvoju

Plač kod male dece

Koji odgovori se mogu dobiti na osnovu analize bebinog plača a tiču se diferencijacije tipičnog i atipičnog razvoja? Kako da napravimo razliku izmedju plača koji za cilj ima zadovoljenje fizioloških potreba, bolnog plača i plača kojim se ostvaruje emocionalno pražnjenje i potreba za komunikacijom i kako adekvatno reagovati? Jednako je ozbiljno ako plač često izostaje kao i ako beba često preterano i neutešno plače bez vidljivih razloga.

Beba je beskrajno mirna. Situacije kada ona zaplače su izuzetno retke. Toliko je dobra da ne plače čak ni kada je gladna ili mokra. Jednako je spokojna bilo da je okružena poznatim ili nepoznatim licima. U ovakvoj situaciji je jednako važno obratiti se stručnjaku za savet kao i kada Vaša beba preterano plače. Plač je sredstvo komunikacije između malog deteta i njegove okoline. Nije sve jedno da li beba plače ili ne, kako plače i u kojim situacijama se plač javlja ili izostaje.

Plač je sredstvo komunikacije i važno ga je pravilno razumeti i na njega adekvatno reagovati. Ne treba svaki plač da vas brine. Normalno je da beba plače kada oseća nelagodnos ili želi da pošalje neku poruku. Pozitivno je kada vam beba pošalje signal o svojim fiziološkim ili emocionalnim potrebama. Dakle, ako je beba gladna i plače mama ne bi trebala da oseti nelagodu već da se zadovoljstvom udje u interakciju sa bebeom. Interakcija započinje prepoznavanjem situacije, nastavlja emotivnom toplinom, zadovoljavanjem pirimarne potrebe (gladi) i završava se uzajamnim zadovoljstvom. Ovakvim pristupom, nije samo zadovoljena potreba za hranom već je ostvarena primarna socijalna interakcija koja podstiče emocionalni, saznajni i jezički razvoj. Takodje su uobičajene i situacije u kojima beba plače i ako su fiziološke potrebe zadovoljene. To su situacije u kojima roditelji, često osete paniku.

Samo ukoliko roditelji dobro razumeju različite vrste bebinog plača, i prepoznaju situaciju u kojoj beba plače radi zadovoljenja komunikativne funkcije i emocionalne potrebe, mogu dobro da reaguju. Beba plače da bi ostvarila komunikaciju ili da bi se emocionalno ispraznila. To je u potpunosti adekvatno ponašanje bebe. Od reakcije roditelja zavisi da li će se beba kroz taj plač lagano provesti do relaksacije i zadovoljenja potrebe ili ce uznemirenost roditelja pojačavati bebin plač i nivo uznemirenosti. U ovom drugom slučaju, beba i roditelj ulaze u začarani krug iz kog teško izlaze i jedno drugom raspiruju uznemirenost.

Leave a Reply

%d bloggers like this: