Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

Logopedska procena

Šta  je to logopedska procena?

Logopedska procena se sastoji od opservacije deteta i razgovora sa roditeljima. Zavisno od uzrasta deteta i ona se razlikuje , ali ono što je važno imati na umu je da praktično nikada nije prerano za logopedsku procenu. Govor i jezik su najsloženije funkcije i ne mogu se posmatrati izolovano od drugih funkcija koje im prethode, prate i pokreću ih.. Logopdska procena podrazumeva dakle i procenu svih funkcija koje prethode razvoju govora i jezika.

Opservacija deteta u okviru logopedske procene

Opservacija deta se obavlja u uslovima koji su prijatni i za dete i za roditelje. Logopedska procena se ne odnosi samo na procenu govorno-jezičkog nivoa, kako se često u prvom momentu pomisli. Upravo ta pomisao zbuni roditelje kada dobiju savet da bebu odvedu na logopedsku procenu ili malo dete koje još nije progovorilo. Razvoju jezika i govora prethodi široka lepeza drugih pojedinačnih funkcija, koje logoped takođe procenjuje. Važno je proceniti kako se razvijaju funkcije koje utiču na razvoj govora i jezika, a ne samo govor i jezik. Možete pogledati više o razvoju govora do druge godine

Pored govora i jezika, tokom logopedske procene se takođe procenjuju i:

  • Pažnja
  • Emocionalne reakcije
  • Motorika
  • Ponašanje bebe/deteta prema ljudima ili predmetima
  • Igra

Igra je aktivnost koja je prirodna i prijatna za decu, a upravo kroz igru sa detetom logoped dolazi do odgovora na ključna pitanja na osnovu kojih donosi zaključak o stanju deteta, o svim njegovim jakim stranama kao i o tome na kom planu je potrebno započeti stimulaciju, ako za tim ima potrebe.

Razgovor sa roditeljima u okviru logopedske procene

Tačno je da logoped sprovodi procenu i analizu ali to ni za dete ni za roditelje nije strašni sud i neprijatno ocenjivanje. Kroz razgovor sa roditeljima logoped prikuplja relevantne informacije i na osnovu njih i opservacije deteta, pravi konačni plan tretmana, ukoliko za tim ima potrebe. U situaciji u kojoj logoped zaključi da je razvoj deteta uredan, roditelji dobijaju prvo potvrdu o tome, a zatim informacije o karakteristikama naredne razvojne faze njihovog deteta. Roditelji dobijaju savete i instrukcije na koji način mogu najbolje da stimulišu razvoj deteta, što doprinosi jačanju rediteljskih veština. Uloga roditelja je veoma važna, oni su aktivni saradnici u proceni a pogotovo u terapiji.

Individualni pristup je osnovni postulat. Svaka priča je individualna, pa se shodno tome nakon logopedske procene, plan pravi za svako dete ponaosob.

Zapamtite: Logopedska procena je potrebna svakom detetu. Preventiva je najvažnija delatnost logopeda. Nije potrebno da primećujete poteškoću u razvoju svog deteta da biste ga odveli na logopedsku procenu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: