Razno

Razvoj govora kod dece sa ranim povredama mozga

Autor: Dr sci Jasmina Vuksanović

Rane povrede mozga mogu da se dogode tokom trudnoće, pri porođaju ili tokom najranijeg perioda razvoja deteta. Ove povrede ne moraju nužno ostaviti posledice po razvoj govora, ali se često događa da dete počne da zaostaje u razumevanju govora, a još češće da, iako razume naloge i pitanja, pokazuje teškoće u izgovoru reči i rečenica. U toku dugogodišnje prakse sam imala mnogobrojne slučajeve dece, pametne dece, koja ne mogu da iskažu svoje sposobnosti i svoje mišljenje, jer imaju teškoća u govoru.

Iako je davno poznato da je leva hemisfera specijalizovana za govor, istraživanja su pokazala da deca sa oštećenjem govornih zona u levoj hemisferi mogu razviti normalan govor, kao i to da povrede desne hemisfere u dečjem dobu mogu da dovedu do izrazitih teškoća u razvoju govora i tako su ukazali na činjenicu da i desna hemisfera ima određenu ulogu u razvoju govora.

Novija istraživanja razvoja govora i jezika kod dece sa ranim ograničenim oštećenjima mozga pokazuju da neka deca sa jednostranom povredom mozga uspeva da dostigne nivo jezičkog funkcionisanja koje je u okvirima normalnog. Ipak, kapacitet ljudskog mozga da reorganizuje jezičke funkcije nije neograničen. Istraživači su zaključili da rane povrede mozga dovode do alternativnih oblika organizacije mozga za govorno-jezičke funkcije, koje se razvijaju u većini slučajeva, ali ne i optimalno.

Interesantno i veoma opsežno istraživanje, koje je sprovela grupa naučnika iz Sjedinjenih američkih država, odnosi se na razvoj govora od prvih reči do pojave gramatike kod dece sa ranim povredama mozga. Oni su dobili sledeće rezultate:

  1. Deca sa povredom mozga, bez obzira na stranu lezije, su imali izrazito zaostajanje u pojavi govora .
  2. Povrede desne hemisfere su bile povezane sa slabijim razumevanjem reči.
  3. Deca sa oštećenjem desne hemisfere su imala izrazito manju sposobnost izvođenja gestova.
  4. Kod dece sa ranom povredom frontalne (čeone) regije mozga, bez obzira na stranu povrede, nađeno je izrazito zaostajanje u razvoju vokabulara i gramatike na uzrastu od 19-30 meseci, kada se očekuje nagli skok u njihovom razvoju.
  5. Kod dece sa ranom povredom temporalne (slepoočne) regije mozga nađeno je izrazito zaostajanje u sposobnosti izgovora, a ne razumevanja govora.

slika mozga

Zapamtite:

  • Deca sa ranim povredama mozga zahtevaju da budu od rođenja periodično praćena od strane ne samo lekara, već i psihologa i logopeda.
  • U toku dobro organizovanog stručnog rada na stimulaciji razvoja govora, struktura i način rada mozga se menja.
  • Ako Vaše dete do uzrasta od 20 meseci izgovara manje od 20 reči, obavezno se javite logopedu radi stimulacije razvoja govora.
  • Ako Vaše dete uzrasta od 24 do 28 meseci ne izgovara 50 do 100 reči, onda Vaše dete spada u grupu dece koja kasne u progovaranju.
  • Ako Vaše dete uzrasta 3 godine ne izgovara veći broj različitih rečenica, nema zamenice, predloge, onda se obavezno se javite logopedu, jer u ovom slučaju je obavezan, stručan terapijski rad logopeda.

Leave a Reply

%d bloggers like this: