O ranom razvoju

Kako na jednostavan i prirodan način podupreti razvoj dece?

 

U subotu, 17.9.2016. je završena edukacija za Marte Meo praktičare. Ovo je prva grupa Marte Meo praktičara u Beogradu. Grupa je bila mala ali odabrana, sačinjena od tetapeuta sličnog senzibiliteta i polja interesovanja a opet različita u pogledu stručnog profila. Ono što je zajedničko svim članovima grupe je to što se bave decom, u najvecoj meri decom sa smetnjama u razvoju i komunikaciji, svako sa svog aspekta. Čast i zadoviljstvo nam je što smo bile deo te grupe i stekle puno korisnog znanje od fantastične Silvije Philipps Reichherzer koja je vodila ovu edukaciju. Mentor Silvija Philipps Reichherzer je psiholog bogatog praktičnog iskustva u radu sa decom i roditeljima i dugogodišnji Merte Meo terapeut i supervisor. Poseduje neiscrpna znanja i nesebično ih deli sa polaznicima edukacije.

Marte Meo prirodna potpora razvoju je posebna metoda kojom se pomaže osobama koje imaju poteškoće u komunikaciji. Marte Meo je razvila Maria Arts, holandski socijalni pedagog, koja je radila sa decom sa autizmom i trudila se da poduči roditelje veštini komuniciranja sa njima, koristeći prirodne, jednostavne obrasce komunikacije. Svoju metodu je nazvala Marte Meo, prema latinskom izrazu “mars martis” što u prevodu znači “svojim vlastitim snagam”.

Pohađanje ove edukacije je u značajnoj meri uticalo na naš rad. Marte Meo elementi su veoma jednostavni i u svakome od nas već postoje, ali je jako važno da ne zaboravimo da ih koristimo. Korišćenjem Marte Meo elemenata u radu sa decom, deci se daje prilika da, oslanjanjem na svoje vlastite snage, razvojno napreduju upravo na onom nivou i mestu na kojem se razvojno nalaze. Ovom metodom se podstiče razvoj ne osvrćući se na kalendarski uzrast već na razvojni nivo deteta. Razvoj uvek mora ići svojim prirodnim sledom i ne mogu se preskakati razvojni nivoi. Roditelji takođe mogu lako da primenjuju Marte Meo elemente a naš zadatak je samo da im ukažemu na te dobre elemente i obrazce u komunikaciji koji u njima i njihovom odnosu sa detetom već postoje.

Ovim putem se zahvaljujemo: našim saradnicima na pruženoj podršci i razumevanju, svim našim klijentima čije su potrebe bile inspiracija da se u ovaj poduhvat upustimo, vrtićima Snupi i Čarli Braun iz Beograda, Školi stranih jezika ELI iz Mladenovca i baletskom studiju Alegro iz Smedereva na saradnji.

photo    ivana-sertifikat

Leave a Reply

%d bloggers like this: