Video

[Video] Pregled kod logopeda

U videu koji je pred vama, čućete koje su prednosti rane stimulacije. Šta to logoped procenjuje na uzrastu od godinu dana ili dve godine?

Leave a Reply

%d bloggers like this: