Video

[Video] Komunikacija i bez govora

Komunikacija počinje mnogo pre nego što se razviju govor i jezik. Kako to bebe i mala deca komuniciraju i na koje elemente komunikacije treba obratiti pažnju?

Leave a Reply

%d bloggers like this: