Razvoj govora,  O ranom razvoju

Razvoj komunikacije šestomesečne bebe

Uzrast od 6 meseci je odlično vreme za prvu konsultaciju sa logopedom. Logoped koji se bavi ranim razvojem na uzrastu od 6 meseci jasno detektuje ključne elemente razvoja komunikacije, interakcije i motorike. Na ovom uzrastu se formiraju komunikativni obrasci između roditelja i bebe, što je takođe veoma važno proceniti.

Nije usamljen slučaj da nam se roditelji jave zato što su zabrinuti, ali da ne umeju precizno da definišu zbog čega. Oni nas najčešće pitaju da li je sve u redu i brinu da možda nešto nije kako treba, a da to nešto ne mogu da imenuju. Ovo je apsolutno u redu situacija. Roditelji ne moraju da barataju stručnom terminologijom niti da poznaju zakonomernosti razvoja.

Naš posao podrazumeva procenu kako razvoja deteta, tako i okolnosti u kojima se razvoj odvija. Dešava se da i kada je razvoj uredan roditelji prekomerno brinu, jer su okolnosti složene. To su situacije u kojima počinje da se narušava komunikativni obrazac između roditelja i bebe, i umesto da svakodnevne situacije budu stimulativne za razvoj one počinju da ga remete.

Smatramo da je od izuzetnog značaja roditelje posavetovati kako da na najranijem uzrastu komuniciraju sa decom. U prvoj godini života se dešavaju najkrupnije promene. Sa druge strane, deca su na ovom uzrastu najpodložnija uticaju iz okruženja i misija nam je da pomognemo roditeljima da stvore najoptimalnije uslove za razvoj. Da bi roditelji bili adekvatna podrška svojoj deci oni treba da se komotno osećaju u ulozi roditelja. Brige i preispitivanja ih remete, te oni od straha da ne naprave grešku propuste priliku da reaguju stimulativno za dete.

Koje su karakteristike logopedske konsultacije na uzrastu od šest meseci do godinu dana?

  • Ovo je vreme kada se radi na prevenciji razvojnih poteškoća.
  • Veoma efikasno se utiče na komunikativni obrazac. Komunikativni obrazac je baza za razvoj govora i jezika.
  • Roditelji dobiju informacije o narednim fazama razvoja.

Zapamtite: Razvoj komunikacije počinje i pre rođenja bebe. Dok je u stomaku beba reaguje na podražaje iz spoljašnje sredine i reaguje na njih. Rođenjem bebe počinje neposredna komunikacija sa spoljašnjom sredinom. Što su sredinski faktori povoljniji to će se veština komunikacije bolje razvijati. Zakažite konsultaciju sa logopedom koji se bavi ranim razvojem i učinite okruženje vaše bebe stimulativnim za razvoj komunikacije, govora i jezika.

Leave a Reply

%d bloggers like this: