Učenje čitanja

Kako pomoći svom detetu ako ima teškoće u čitanju ( disleksiju)?

Autor: dr Jasmina Vuksanović

Disleksija je teškoća čitanja ili razumevanja pročitanog, iako postoje sve osnove da dete savlada te veštine: prosečna ili iznadprosečna inteligencija, dobar vid, sluh, uporni rad na razvoju veština, želja deteta da nauči.

Deca sa disleksijom su svesna da imaju problem sa čitanjem i osećaju se potišteno zbog toga, počinju da izbegavaju kontakt sa drugom decom, postaju naizmenično tužna i ljuta na nastavnike. Vrlo često uspevaju da zamaskiraju svoj problem tako što nauče napamet ono što bi trebalo da “pročitaju”, ali kako obim gradiva postaje sve veći, sve teže mogu da ga prate. 

Šta treba uraditi kada prepoznate problem svog deteta?

Prvi korak je da organizujete sastanak sa logopedom ili psihologom, jer tako vaše dete može da prođe adekvatnu procenu, a zatim i program rada kako bi prevazišlo svoj problem.

Drugi korak je organizovanje sastanka sa učiteljem ili razrednim nastavnikom, pedagogom i psihologom škole kako bi se u okviru nastave adekvatno smanjili zahtevi čitanja i organizovanje učenja kroz alternativne oblike usvajanja znanja (roditelj preuzima pomoć pri čitanju i učenju većih gradiva, nastavnik pomaže đaku pri čitanju pismeno datih zadataka iz matematike ili nekog drugog predmeta…)

Kada se uspostavi rad sa logopedom, ulažete napor da motivišete i osnažite svoje dete kako bi ono prevazišlo otpore čitanja i učenja.

U saradnji sa logopedom sprovodite određene vežbe sa svojim detetom u toku radne nedelje u dogovorenom obimu i vremenu.

Zapamtite: Uz pomoć stručnjaka koji se bavi disleksijama put kojim prolazite biće lakši kako detetu tako i Vama.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: