• Razvoj govora

    Razvoj govora kod dece do druge godine

    Koji su to pokazatelji da razvoj jezika protiče uredno i pre pojave progovaranja? Važno je obratiti pažnju na koji način i u koje vreme beba počinje da se glasa, guče i svojim glasom privlači i održava pažnju odraslih kao i to kada se pojavljuju prve reči i rečenice. Šta stručnjaci podrazumevaju pod pojmom reč sa značenjem? I šta onda kada se primeti bilo kakvo odstupanje?   Razvoj jezika i govora kod dece ima svoje faze. Na osnovu normi i anamnestičkih podataka se pravi procena nivoa razvijenosti govora i jezika kao i ostalih parametara razvoja, kod svakog deteta pojedinačno. Oko 6 meseci Beba otkriva svoj glas i intenzivno se glasa i…