• Video

    Smeh i zabava na logopedskom tretmanu

    Kašnjenje u progovaranju se ne javlja retko kod dece urednih intelektualnih i motornih sposobnosti, bez oštećenja sluha. Kako im pomoći da progovore je često pitanje koji roditelji sebi postavljaju. Mi se na našim tretmanima trudimo da kroz igru osmislimo načine da im pomognemo na tom putu. Igra je najprirodnija zabava za dete te je zato biramo za osnovnu podlogu za rad. Anđeo sa narednog snimka se trudi iz sve snage da prevaziđe svoju teškoću a mi da je začinimo smehom i zabavom. Ovo što radimo je teško ali ne mora nužno da bude mukotrpan i iscrpljujući rad

  • Razvoj govora

    Pojačano zanimanje za predmete – signal narušenog komunikativnog obrasca

    Tokom razvoja deca najpre zadovoljstvo doživljavaju i izražavaju na telesnom nivou. Beba se umiri kada na svom telu oseti podražaj od strane majke ili pokazuje uznemirenost tako što pomera ekstremitete. Kasnije kako odrasta počinje da upoznaje spoljašnji svet i obraća pažnju na ljude oko sebe. U ovom periodu najvažniji izvori zadovoljstva, igre, kontakta i komunikacije su moje telo i ja i tvoje telo i ti. Zato na ovom uzrastu deci najviše prijaju igre golicanja, skrivanja, pokazivanja delova lica i tela na sebi i drugima itd.  Nakon ovoga deca počinju da pokazuju interesovanje za igračke i predmete i njih uključuju u igru sa drugima. Ovako se formira uredan komunikativni obrazac koji…