• Vaspitavnje i odgajanje dece

    Kako da pričate da bi vas deca razumela?

    Komunikacija između dva bića je ostvareno ako se poruke adekvatno prenose između sagovornika. Kada komunicirate sa detetom ono je ravnopravan član dijaloga i zadatak odraslog je da vodi računa o tome da li je dete razumelo poruku koja mu je poslata. Verbalna komunikacija je samo jedan od načina komuniciranja. Deca pre nego što progovore počinju neverbalno da komuniciraju i veoma je važno da roditelji imaju na umu značaj ovog vida komunikacije. Nemojte slati dvosimislene poruke. Naše iskustvo u radu sa decom i njihovim roditeljima je pokazalo da se često dešava da roditelji deci šalju dvosmislene poruke kojih nisu svesni. Dvosmislenost najčešće leži u tome što se verbalno šalje jedna poruka…