Vaspitavnje i odgajanje dece

Kako da pričate da bi vas deca razumela?

Komunikacija između dva bića je ostvareno ako se poruke adekvatno prenose između sagovornika. Kada komunicirate sa detetom ono je ravnopravan član dijaloga i zadatak odraslog je da vodi računa o tome da li je dete razumelo poruku koja mu je poslata. Verbalna komunikacija je samo jedan od načina komuniciranja. Deca pre nego što progovore počinju neverbalno da komuniciraju i veoma je važno da roditelji imaju na umu značaj ovog vida komunikacije.

Nemojte slati dvosimislene poruke.

Naše iskustvo u radu sa decom i njihovim roditeljima je pokazalo da se često dešava da roditelji deci šalju dvosmislene poruke kojih nisu svesni. Dvosmislenost najčešće leži u tome što se verbalno šalje jedna poruka a intonacijom, izrazom lica, stavom tela i ostalim neverbalnim signalima potpuo suprotna poruka. Nije retkost da vidimo mamu koja blagim tonom, vedrim licem dok mazi dete govori ,,Nemoj sine da prosipaš vodu. A jaoooj. Dobro. Nema veze.“. Nakon ovoga ni meni nije potpuno jasno kakvog je stava ta mama.

  • U redu je prosipati vodu i učiti iskustveno
  • Voda se ne sme prosipati i mama tome uči dete

Potpuno je u redu opredeliti se za stav i vaspitni stil. Ne postoji jedno tačno rešenje. Svaki roditelj bira između više opcija i u redu je da različiti roditelji različito izaberu. To ih ne kategoriše kao dobre ili loše. Ono što mi želimo da istaknemo je važnost usaglašenosti verbalne i neverbalne poruke. Narošito mala deca bolje razumeju i brže iščitavaju neverbalne signale nego samo značenje izgovorene rečenice.

Zapamtite: U cilju što uspešnije komunikacije, savetujemo vam da obratite pažnju i na neverbalne signale koje šaljete deci. Ako blagim tonom vedrog lica sa zaštitničkim stavom tela kažete detetu: ,,Neeeemoj dušo, da prosipaš vodu.“ Velika je šansa da dete stekne utisak da radi ispravnu stvar i da će vodu prosuti. Ako detetu oštrim i odsečnim tonom ozbiljnog izraza lica kažete: ,,Slbodno prosipaj vodu.“ Velika je šansa da će dete shvatiti da nešto nije odobreno i da će prekinuti aktivnost. Dakle, značenje izgovorenog je imalo slabiji efekat u odnosu na neverbalne signale. Uskladite ih!

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: