Kako da pričate da bi vas deca razumela?

Komunikacija između dva bića je ostvareno ako se poruke adekvatno prenose između sagovornika. Kada komunicirate sa detetom ono je ravnopravan član dijaloga i zadatak odraslog je da vodi računa o tome da li je dete razumelo poruku koja mu je poslata. Verbalna komunikacija je samo jedan od načina komuniciranja. Deca pre nego što progovore počinju neverbalno da komuniciraju i veoma je važno da roditelji imaju na umu značaj ovog vida komunikacije.

Nemojte slati dvosimislene poruke.

Naše iskustvo u radu sa decom i njihovim roditeljima je pokazalo da se često dešava da roditelji deci šalju dvosmislene poruke kojih nisu svesni. Dvosmislenost najčešće leži u tome što se verbalno šalje jedna poruka a intonacijom, izrazom lica, stavom tela i ostalim neverbalnim signalima potpuo suprotna poruka. Nije retkost da vidimo mamu koja blagim tonom, vedrim licem dok mazi dete govori ,,Nemoj sine da prosipaš vodu. A jaoooj. Dobro. Nema veze.“. Nakon ovoga ni meni nije potpuno jasno kakvog je stava ta mama.

  • U redu je prosipati vodu i učiti iskustveno
  • Voda se ne sme prosipati i mama tome uči dete

Potpuno je u redu opredeliti se za stav i vaspitni stil. Ne postoji jedno tačno rešenje. Svaki roditelj bira između više opcija i u redu je da različiti roditelji različito izaberu. To ih ne kategoriše kao dobre ili loše. Ono što mi želimo da istaknemo je važnost usaglašenosti verbalne i neverbalne poruke. Narošito mala deca bolje razumeju i brže iščitavaju neverbalne signale nego samo značenje izgovorene rečenice.

Zapamtite: U cilju što uspešnije komunikacije, savetujemo vam da obratite pažnju i na neverbalne signale koje šaljete deci. Ako blagim tonom vedrog lica sa zaštitničkim stavom tela kažete detetu: ,,Neeeemoj dušo, da prosipaš vodu.“ Velika je šansa da dete stekne utisak da radi ispravnu stvar i da će vodu prosuti. Ako detetu oštrim i odsečnim tonom ozbiljnog izraza lica kažete: ,,Slbodno prosipaj vodu.“ Velika je šansa da će dete shvatiti da nešto nije odobreno i da će prekinuti aktivnost. Dakle, značenje izgovorenog je imalo slabiji efekat u odnosu na neverbalne signale. Uskladite ih!

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: