• Razvoj govora

    Dete se ne odaziva na ime nakon prvog rođendana. Da li je to razlog za brigu?

    Prva godina je najdinamičniji razvojni period u kome se pređe put od  nemoćne bebe do jednogodišnjaka koji se samostalno kreće, igra, izražava emocije, otkriva okolinu, komunicira sa okolinom i počinje da koristi prve reči. Kako komunikativne veštine dece ovog uzrasta napreduju tako i njihove mogućnosti za sticanjem novih veština rastu. Jednogodišnje dete kako postaje svesno sebe i sveta oko sebe počinje i da vezuje svoje ime za svoje biće i ovo rezultira odazivanjem na ime pre prvog rođendana. Na ovom uzrastu je neverbalna komunikacija značajno napredovala. Deca razumeju mimiku i gestove i oni mimikom i gestovima započinju i održavaju komunikaciju. Na ovom planu se iz dana u dan javljaju sve…