Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

Počinje sezona parkića

Proleće i sunčani dani mame i decu i odrasle napolje. Boravak na suncu i u prirodi prijaće svima. Daca se najviše raduju odlasku u parkić. Prostor prilagođen za dečiju igru, prisustvo vršnjaka i uživanje u igri su odlični pokretači razvoja dece. Ovaj ambijent i  uslovi pokrenuće motorni razvoj deteta, saznajni, emocionalni, komunikativni i socijalni. O kako je to intenzivna i korisna stimulacija!

Kako da podržite dete da dostigne svoj maksimum?

Obujte i obucite dete tako da mu bude udobno i da može neometano da koristi sprave. Garderoba treba da bude komotna i da omogući detetu da se neometano kreće. Ne treba da bude problem ako se uprlja ili ošteti.

Tobogan 2

Sprave u parkiću nemojte doživljavati kao rizične tačke. Naučite dete kako da se penje uz merdevine do tobogana, kako se drži dok se ljulja, kako se sedi na klackalici i sl. Igre u parkiću, na pomenutim spravama, motorno angažuju dete. Osim motornog angažovanja dete kroz igre ovog tipa ima priliku da oseti razičite senzorne podražaje. Da oseti razliku između mekane i čvrste podloge, da doživi ljuljanje… Da bi se dete popelo na tobogan, ono treba da napravi plan motorne aktivnosti, zatim da koordinira više različitih pokreta i da realizuje pokrete kako bi cilj bio ostvaren. Cilj je popeti se na tobogan, a spuštanje niz njega je svojevrsna nagrada. U situaciji u kojoj se dete spušta niz tobogan, ono treba da se održava u sedećem položaju prilagođavanjem tonusa mišića. Ponavljanjem ovih pokreta, dete postaje sve veštije i preciznije u njihovom izvođenju. U početku dete ovo neće moći da obavlja samostalno. Najvažnije je da odmerite meru svog prisustva i način angažovanja.

  • Imajte u vidu koje pokrete dete treba da izvede pa mu najavite redosled (zgazi sredinom stopala na prečku merdevina, penji se jednu po jednu prečku…..)
  • Pružite osećaj sigurnosti, ali ne sputavajte dete da izvede pokret (npr. pridržavajte ga za kukove dok se penje kako mu ne biste sprečili pokrete nogu, ni priliku da održava ravnotežu gornjim delom tela)
  • Asistirajte onoliko koliko je neophodno (čim osetite da dete može samostalno da izvede pokret izmaknite se za početak 10 cm i budite u pripravnosti ukoliko zatreba asistencija).

Osim tobogana i penjalice, koristite i druge sprave na opisani način i korišćenjem istih principa. Klackalice, ljuljaške i vrteške takođe pozitivno utiču na motorni razvoj deteta. Kada se sve ovo događa u društvu vršnjaka, i ono što je teško se lakše savladava. Deca su deci vrhovna motivacija. Nekada je po sredi takmičarski duh dok su u drugoj prilici sreća i zadovoljstvo koji prostiču iz zajedničkih aktivnosti glavni pokretači. Budite pravilan oslonac deci u momentu kada ste im potrebni i vrlo brzo će doći trenutak kada ćete ih posmatrati sa klupe dok pijete kafu.

Njeno visočanstvo lopta Njeno visočanstvo lopta 2

Lopta se koristi od rođenja pa do kraja života. Ukoliko ste kupili detetu loptu ono je obezbeđeno igračkama. Sve ostale igračke imaju svoj značaj, ali je uloga lopte neprevaziđena. Broj igara loptom je neograničen i zavisi samo od kreativnosti deteta i roditelja. Igre loptom osim što pozitivno utiču na razvoj motorike one pospešuju socijalni i komunikativni razvoj. Kroz igre loptom, dete ulazi u interakciju i komunikaciju sa drugim ljudskim bićem. Ove igre razvijaju ti-ja odnos, koji je osnova socijalnog razvoja.

Kretanje kroz kuću

Kada govorimo o kretanju, nije nužno da dete izvedete napolje. Naučite ga da se bezbedno kreće kroz kuću, da se penje i silazi niz stepenice, da se penje na krevet i silazi sa njega, da se popenje na stolicu kako bi nešto dohvatilo, a da se pri tom ne povredi. Nemojte da prilagođavate prostor po svaku cenu (ne iznosite nameštaj, ne obezbeđujte sve ivice, ne zaključavajte ormare….). Vaspitavajte decu i učite ih kako se u kojoj situaciji ponaša. U redu je da se dete popenje na stolicu da nešto dohvati, ali nije u redu da se igra tako što skače po stolicama i stolovima. Deci treba dati priliku da procene koja je situacija rizična, a ne unapred im eliminisati sve rizike.

Leave a Reply

%d bloggers like this: