Razvoj govora,  Razno

Kako da detete progovori? Kaži! Ponovi! Ne, nikako.

Dete će progovoriti kada oseti potrebu da se izrazi i kada bude spremno da pokuša da verbalno izimitira govor odraslih. Zato je savet da se detetu obraćate jednostavnom formom, jer će mu biti lakše da nju najpre razume, a zatim i da pokuša da verbalno imitira. Roditelji ovo uglavnom rade intuitivno i u tome su uspešni. Nekada nisu ni svesni šta je to što upravo čine i kako to pomaže detetu. Kada iz bilo kog razloga dete ne počne da govori u očekivano vreme, roditelji se često odalje od intuicije.

Situacija u kojoj dete ne govori frustrira roditelje. Oni osećaju potrebu da se više angažuju i da podižu nivo zahteva od deteta. Pročitajte više o ovoj temi. Iz tog razloga se dešava da deci upućuju konstrukcije koje počinju sa kaži….(kaži lopta, kaži voda, kaži vo-da…). Ovo ne pomaže deci. Kada dete koje ne govori čuje rečenicu koja počinje sa kaži ima tendenciju da se povlači. Ono tu situaciju doživljava kao suviše zahtevnu za njega i od nje beži. Ako su ove situacije ponavljajuće dete će postepeno gubiti samopouzdanje, a otpor prema govorenju će se pojačavati.

Savetujemo da umesto da pred dete postavite zahtev da ono nešto kaže, vi jednostavno imenujete u situaciji koja je aktuelna i za koju se dete zanima. (Ukoliko dete želi vodu, bilo bi dobro da kažete evo je voda, izvoli vodu..) Pogledajte video na ovu temu.

U situacijama u kojima dete nepravilno izgovori neku reč nemojte ga terati da ponovi ispravno. Dovoljno je da za njim vi izgovorite pravilno i stavite mu do znanja da ste ga razumeli. Pravilnim ponavljanjem za detetom ćete mu dati ispravan govorni model. Osim toga, daćete detetu priliku da ponovo čuje i obradi pojam koji usvaja.

Ako osećate da vam treba stručno vođene u stimulaciji progovaranja, konsultujte logopeda.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: