Predškolci,  Vaspitavnje i odgajanje dece

Predškolci i noviteti koji ih očekuju

Decu koja su krenula u predškolsko očekuju nove aktivnosti i izmenjen ritam dana u odnosu na prethodnu godunu. Popodnevni odmor smenjuju aktivnosti koje buduće prvake pripremaju za školu. Predškolski uzrast je vreme kada se dečija radoznalost budi i raste želja za usvajanjem novih znanja.

Na ovom uzrastu su deca na jezičkom planu već ovladala maternjim jezikom tako da mogu verbalno da izraze svoje ideje, misli i stavove.  Dobro razumeju složene jezičke izraze odraslih. Sada mogu da razumeju složenije gramatičke konstrukcije. To ima omogućava da razumeju matematički zadatak ili pitanje iz bilo kog drugog predmeta. Precizno razumevanje gramatike može da odredi da li će dete shvatiti značenje rečenice. Na ovom uzrastu nije dovoljno samo razumevanje značenja svake pojedinačne reči. (Oboj zelenom bojom kvadrat oko kojeg je zuti krug.)

Dete koje razume pojmove boja i pojmove kruga i kvadrata, a ne snalazi se sa predlozima neće razumeti zadatak. Zato je predškolski period vreme za razrešenje svih, pa makar i diskretnih jezičkih nedoumica. Važno je da postaju svesni činjenice da se iskazi sastoje od rečenica, rečenice od reči, a reči od glasova/slova.
Ova vrsta znanja će im omogućiti da ovladaju čitanjem i pisanjem bez muke. Na ovom uzrastu se budi interesovanje za slova i deca predškolskog uzrasta obožavaju igre koje manipulišu slovima/glasovima.

Iskoristite vreme i kroz igru i zabavu pomozite svom predškolcu da stasa u uspešnog prvaka.

Predškolski program u vrtićima podrazumeva uvođenje aktivnosti koje decu upoznaju sa slovima i brojevima. Deca se susreću sa formom zadatka i domaćeg zadatka. Uče se osnovnim pravilima koja vladaju na času. Sprovodi se grupno i ima veoma važnu ulogu u pripremi za buduće školovanje. Deca uče da čekaju svoj red, slušaju i prate ono što drugi govore, javljaju se za reč i izražavaju svoje mišljenje….

Logopedi koji se bave prevencijom jezičkih poteškoća i pripremom dece za polazak u školu individualno kreiraju plan stimulacije. Nakon logopedske procene pravi se individualni plan i program za svako dete. Stimuliše se razvoj onim ritmom koji dete može da prati. Kada se deca osećaju uspešno motivisana su za dalje učenje. Predškolci koji ovladaju neophodnim vešinama i znanjima u školu polaze sa manje strepnje i stresa. Škola neminovno donosi situaciju na koju se treba privići. Zato je važno smanjiti broj zadataka koji se pred dete postavlja u istom trenutku. Ukoliko dete u školu pođe sa znanjem slova, brojeva, veštinom da reči rastavi na glasove, veže pertle i skače na jednoj nozi njemu će privikavanje na školu biti značajno olakšano.

Zapamtite: Iskoristite predškolski period da planski i sistematično potpomognete razvoj svih veština koje će vašem mališanu olakšati početak školovanja. Mi uvek insistiramo na temeljnoj pripremi za polazak u školu, a prvake relaksiramo i trudimo se da im škola bude zadovoljstvo. Napravite sada korake koji će opredeliti da stav vašeg deteta prema školi i učenju uopšte bude pozitivan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: