Vaspitavnje i odgajanje dece,  Video

2. deo serijala – Kako se igrati sa bebom od 5 meseci? Značaj glasa i mimike.

Bebe na uzrastu od pet meseci već dobro prepoznaju lica i glasove svojih roditelja. One uživaju u društvu roditelja i dive se promeni glasa i izraza lica. Bebinu pažnju privlače i održavaju glas i govor. Promene izraza lica i mimika takođe privlače pažnju i usmeravaju je na komunikaciju. Ovo je vreme za učenje komunikativnog obrasca. Prvi deo serijala o vaspitanju možete pogledati ovde.

Leave a Reply

%d bloggers like this: