Online savetovanje,  Video

Da li je mit ili istina da dete posle tri godine uvek samo progovori?

Kašnjenje u progovaranju se može javiti kao deo nekog složenog problema kao što su cerebralna paraliza, mentalna ometenost, autizam i sl. Mnogo češće kašnjenje u progovaranju se javlja izolovao i tada je lakše rešiva poteškoćša. Roditelji čija deca kasne u progovaranju gotovo po pravilu dobijaju savet da čekaju jer će se sve rešiti posle tri godine. Ove sevete obično dele ljudi koji uopšte nisu iz struke ali znaju nekoga iz svog okruženja čije je dete samo od sebe iznenada počelo da priča sa 3 ili 5 godina. Drugu grupu savetnika čine stručnjaci iz targentnih oblasti kojima jezik i komunikacija nisu usko polje stručnosti. Na kraju sa velikom tugom moram da spomenem i kolege koji se ne bave ranim razvojem ali bez obzira na to daju savete iz ove oblasti.

Nasuprot svemu tome mi insistiramo na ranoj intervenciji. Pod ranom intervencijom najpre ističemo prevenciju.  Ranu stimulaciju razvoja savetujem čim se detetktuje bilo kakvo odstupanje. Više o ovome poslušajte u videu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: