Video,  O ranom razvoju

Kako vežbati motoriku šake

Motorika šake i prstiju je važna za vešto obavljanje svakodnevnih zadataka i roditelji znaju da je ovo polje razvoja koje zahteva posebnu pažnju. Često dobijamo pitanja koje igračke i igre preporučujemo za stimulaciju motorike šake. Ovaj video je jedan od segmenata tretmana gde je pažnja posvećena upravo motorici šake. Sve aktivnosti koje zahtevaju voljno i precizno usmeravanje pokreta mišića šake i prstiju su odlične vežbe ove funkcije. Naši tretmani započinju preobuvanjem gde decu korak po korak vodimo kako bi ona u okvirima svojih motoričkih mogućnosti ovladala ovim zadatkom, dalje u igrama zahtevamo od dece da samostalno otvore kutije različitih mehanizama otvaranja i zatvaranja (oni vuku, odvijaju, zavijaju, pritiskaju….), zatim svaku igračku koju odaberemo upotrebljavamo tako da angažujemo prstiće (deca sklapaju i rasklapaju, mese plastelin i umeću deo u celinu). Savetujemo da se kao motoričke vežbe koriste svakodnevne aktivnosti kao što su oblačenje i obuvanje. Da bi dete obuklo jaknu ono treba da vuče i da šnira i da kopča a sve je to motorika šake.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: