Razno

Uslovi korišćenja

Kompletan tekst, video materijali i fotografije na sajtu logopediavramovic.com predstavlja originalnu tvorevinu autora koja, kao takva, podleže zakonskoj regulativi odredaba Zakona o autorskim i srodnim pravima (Službeni glasnik RS br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29 /16).

Dozvoljeno je korišćenje autorskog  teksta, u smislu objavljivanja teksta samo u celini, i bez prethodne dozvole autora bilo pismene ili usmene, uz navođenje imena autora i izvora iz koga je delo preuzeto (logopediavramovic.com).

Nije dozvoljeno delimično korišćenje autorskog teksta, izmena autorskog teksta od strane neovlašćenih lica, javno saopštavanje teksta u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, kao i iskorišćavanje teksta na način koji ugrožava ili može ugroziti čast ili ugled autora.

Svako postupanje u suprotnosti sa napred navedenim predstavlja povredu autorskog prava i biće predmet tužbenog zahteva autora u smislu čl.204 i 205 Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Leave a Reply

%d bloggers like this: