Razvoj govora

Da li dete od dve godine mora da priča?Da.

Večita dilema je do kada dete ne mora da priča. U mnogo prethodnih članaka smo se potrudile da objasnimo zašto je važno da rani psiho-motorni i govorno-jezički razvoj bude u skladu sa razvojnim normama. Više o normama možete pogledati ovde.

Kada je reč o govorno-jezičkom razvoju, dete sa oko godinu dana mora da ima nekoliko reči sa značenjem. Između prvog i drugog rođendana dete intenzivno usvaja nove pojmove i njegov vokabular počinje da sadrži najpre sve veći broj imenica, a zatim i glagola. U momentu kada vokabular dostigne određeni obim dolazi do udvajanja reči. Udvajanje reči predstavlja početak gramatičkog razvoja. Dete pravi prve kombinacije kao na primer: mama daj; ide pa-pa i sl. Ukoliko razvoj teče uredno, ovo udvajanje bi moralo da se dogodi do druge godine.

Zašto dete ne priča prve reči sa godinu dana?

Ako dete ne priča prve reči sa značenjem oko prvog rođendana potrebno je uraditi detaljnu procenu i ustanoviti uzrok. Prognoza se razlikuje u zavisnosti od uzroka. Dijapazon mogućih uzroka je ogroman, a samim tim i mogućih ishoda. Najbezazlenija forma je kada je dete  preokupirano motornim razvojem i u njemu pronalazi zadovoljstvo. U ovom slučaju  je potrebna dodatna stimulacija kako bi se probila barijera ka jezičkom napredovanju. Na žalost, ako dete ne govori prve reči sa godinu dana, ovo može biti jedan od prvih simptoma vrlo ozbiljnih stanja kao što su autizam, mentalna retardacija, neurološko oštećenje.

Šta ako dete od dve godine ne priča?

Ako dete od dve godine ne priča, već duže vreme u toj porodici prisutni su nervoza, nemir i neizvesnost. Dete koje ima potrebu za komunikacijom, a ne priča biće isfrustrirano, moguće agresivno, razdražljivo ili nesigurno, nesamostalno i povučeno. Dete koje nema potrebu za komunikacijom, funkcionisaće na sebi svojstven način, a tokom vremena ukoliko se ne interveniše odlaziće sve dublje u problem. U ovim okolnostima roditelji su ozbiljno zabrinuti. Majke najčešće počinju da tragaju za savetom. Traženje saveta postaje noćna mora ako se ne kosultuju adekvatni stručnjaci. Podrška čitave porodice je veoma važna.

Zapamtite: Funkcijama u razvoju je potrebna stimulacija (da bi dete prohodalo njemu su potrebni vreme i prostor za kretanje, ukoliko bi dete bilo lišeno mogućnosti da se pokreće sa sve adekvatnom predispozicijom za prohodavanje, ne bi prohodalo jer nije stimulisano). Nivo potrebne stimulacije za govorno-jezički razvoj može da odredi jedino logoped koji se bavi stimulacijom ranog razvoja. Da li će to biti savetovanje roditelja kako da podupru razvoj govora, jezika i komunikacije ili logopedski tretmani odlučiće iskusan logoped. Nemojte oklevati, pozovite nas i proverite nivo razvoja vašeg deteta.

 

One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: