Predškolci,  Razvoj govora

Da li predškolci treba da izgovaraju pravilno sve glasove? Da.

Kada mališani stasaju do predškolskog uzrasta, roditelji počinju da se pitaju kojim sve veštinama je potrebno da dete ovlada da bi bilo spremno za polazak u školu. Logopedu se najčešće postavlja pitanje da li treba pravilno da izgovara sve glasove.

Prema razvojnim normama na uzrastu od 4 do 4,5 godine potpuno sazreva artikulacija.  Više o normama možete pročitati ovde. To znači da već na tom uzrastu deca treba pravilno da izgovaraju sve glasove. Ukoliko deca starija od 4 godine ne izgovaraju pravilno neki glas vreme je za logopedski tretman. Što se predškolaca tiče, veoma je važno da se period pre polaska u školu iskoristi za rešavanje ovog problema.

Zašto je važno da dete izgovara pravilno glasove pre polaska u školu?

Da bi dete bilo spremno za učenje čitanja i pisanje ono treba korektno da izgovara glasove. Ukoliko dete neki glas ne izgovara ili ga menja drugim glasom ovo može značajno da oteža učenje čitanja i pisanja. Deca predškolskog uzrasta treba da imaju mogućnost da uoče da se reči sastoje od glasova kao manjih jedinica. Zatim treba da imaju mogućnost da uočavaju karakteristike glasova i njihove pozicije u reči. Na koje slovo neka reč počinje a na koje se završava. Ove igre slovima su zanimljive predškolcima i pripremaju ih za učenje pisanja. Ukoliko deca ne izgovaraju sve glasove pravilno ove igre mogu da budu složene a obuka čitanja i pisanja još složenija. Više o igrama za predškolce možete pročitati ovde.

Zapamtite: Ukoliko ste roditelj predškolca koji ne izgovara sve glasove pravilno, pred vama je cela školska godina vremena da taj problem razrešite. Javite se i zakažite svoj termin.

Leave a Reply

%d bloggers like this: