[Video]Kako da sami stimulišete gest kod deteta

Da bi dete počelo da priča neophodno je da prethodno razvije neverbalnu komunikaciju. Gest je važna komponenta neverbalne komunikacije. Poslušajte kako možete uticati na razvoj gesta kod deteta. Više o stimulaciji progovaranja.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: