Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  Učenje čitanja

Kako naučiti prvaka da čita i piše?

Čitanje i pisanje su veštine kojima se deca uče od prvog dana polaska u školu. Ovo je složen i dugotrajan proces kroz koji deca prolaze različitim ritmom. Prvo polugodište je vreme kada deca uvežbavaju pravilno pisanje štampanih slova i počinju da čitaju i pišu po diktatu. Deca koja sa lakoćom savladavaju ove zadatke su motivisana za rad i rado pristupaju školskim obavezama. Sa druge strane nekoj deci ovo nisu jednostavni zadaci pa im je potrebna dodatna pomoć i angažovanje kako bi ih savladali.

Naše iskustvo pokazuje da nam se najčešće javljaju roditelji dece koja imaju problema u savladavanju čitanja i pisanja zbog nerazrešenih problema u izgovoru glasova. Najčešće poteškoće na koje prvaci nailaze su zamena slova lj sa j, r sa l, č sa ć ili c, š sa s, ž sa z, dž sa đ i vrlo često je to slučaj kod dece koja ovakve zamene prave i u govoru. (Predlažemo da pročitate )

Ove vrste problema su rešive ali zahtevaju stručno vođenje. Važno je da deca dobiju specifične vežbe kako bi uspevala da uoče akustičke razlike između glasova koje mešaju. Što više budu napredovala na planu govora i auditivne pažnje i percepcije više će napredovati u čitanju i pisanju.

Kako da vežbate čitanje i pisanje bez knjige i sveske?

  • Izgovarajte detetu slog po slog, a njegov zadatak neka bude da pogodi koju ste reč rekli.
  • Kada ovo radi sa lakoćom pređite na istu igru izgovarajući glas po glas.
  • Vežbajte rastavljanje reči na slogove (jednostavniji je zadatak rastaviti reč na slogove nego glas po glas, pogotovo kada su reči višesložne ili složene fonološke strukture).
  • Kada dete ovu vežbu obavlja sa lakoćom pređite na rastavljanje reči glas po glas. (Još korisnih saveta)

Zapamtite: Kako bi se ovi problemi u učenju čitanja i pisanja predupredili preporuka je da se pre polaska u školu razreše govorni problemi. Iz tog razloga savetujemo sistematske preglede na predškolskom uzrastu kako bi  deca  bila spremna za školske izazove. Logopedi Avramovoć su iz ovih razloga počeli sa testiranjem i izdavanjem potvrda za upis u školu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: