Razvoj govora,  O ranom razvoju

Šta možete da očekujete na početku logopedske terapije?

Početak logopedske  terapije  i za dete i za roditelje predstavlja novu situaciju. U zavisnosti od uzrasta deteta i vrste problema razlikuje se pristup i ciljevi tretmana. Ono što je zajedničko je da se na logopedskom tretmanu preko jakih strana deteta ide ka onome što je slabo i da se pred decu i roditelje stavljaju zadaci upravo u onim oblastima u kojima je dete najslabije. Na taj način se kroz vežbe i stimulaciju ojačavaju slabije razvijene funkcije. Ovo jeste složena situacija i treba joj pristupiti sa puno pažnje. Deca su adaptibilna a roditelji i terapeuti su tu da im proces adaptacije olakšaju.

Da li je početak logopedskog tretmana stresan za dete?

Svaka nova situacija u kojoj se dete nađe nosi dozu neizvesnosti. Roditelji mogu u značajnoj meri da pomognu detetu da kroz ovaj period prođe.

  • Savetujemo roditeljima da detetu najave gde će ići i šta će raditi.(Idemo kod logopeda, tamo ćeš se igrati i pričaćeš priče. Mama će biti sa tobom ili mama će te sačekati ispred u zavisnosti od dogovora sa logopedom.)
  • Na početku terapije pred dete se postavljaju minimalna očekivanja ali se pravi struktura tretmana i uvode se pravila koja će i kasnije važiti. U toj situaciji roditelji treba svojim stavom da signaliziraju da je sve u redu i da situacija nije ugrožavajuća za dete. (To možete postići vedrim izrazom lica i tonom koji je razdragan. Poručite detetu da jedva čekate da započne tretman i da se radujete novom poznanastvu sa logopedom. Ispričajte detetu neko pozitvno iskustvo koje je neko imao kod logopeda.)
  • Pohvalite dete kada se upusti u interakciju sa terapeutom, bilo osmehom i gestom bilo verbalno. Ovim stavljate detetu do znanja da cenite njegovo angažovanje.
  • Nakon posete logopedu kažite detetu da ste srećni i ponosni što se lepo igralo/pričalo sa logopedom.
  • Ne zaboravite da prenesete pozitivne utiske sa logopedskog tretmana ukućanima. Ovim ćete ponovo izdvojiti pozitivne momente i signalizirati detetu da vrednujete njegov trud.

Logopedski tretmani su vrlo pažljivo vođeni i prilagođeni deci i njihovim mogućnostima. Često izgledaju igroliko i zanimljivo a da se pri tome radi na razvoju vrlo važnih funkcija i veština. Deca najčešće rado odlaze na logopedske tretmane i prijatno se osećaju u toj situaciji. Ovo je situacija u kojoj dete ima punu pažnju terapeuta i njemu to prija. Osim pažnje ono ima priliku da nešto novo nauči i savlada i oseti čari uspeha. Svakako da postoje trenuci koji su teški i u kojima dete treba da uloži trud i angažovanje.

Da li su logopedski tretmani neprijatni i mučni?

Ne, nisu. Iskusan logoped smenjuje aktivnosti. Najpre ponudi detetu one u kojima se dobro oseća i u kojima je vešto a zatim one u kojima treba sticati i uvežbavati nove veštine. Deca na logopedskom tretmanu ulažu puno truda kako bi savladala izazove ali osećaj zadovoljstva zbog postignuća je glavni pokretač da se nastavi. Ne dozvolite da vas uplaši situacija u kojoj dete negoduje i pokazuje otpor prema terapiji. Ovo nije neobično. Imajte na umu da se pred njega kontinuirano postavljaju zadaci koji su za nijansu iznad njegovih mogućnosti. Te situacije nisu prijatne ali se ne sme zaboraviti da su stimulativne. Samo na ovaj način dete će napredovati. Izbodrite dete da pokrene svoje kapacitete. Stavite mu do znanja da verujete u njega. Hvalite uloženi trud više nego postignute rezultate. Razmišljajte o tome koliko je važno da se dete oseća dobro i ponosno zbog sebe samog. Stasaće u čoveka koji je ambiciozan i samopouzdan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: