Predškolci

Da li predškolci moraju da znaju brojeve?

Pojam broja i količine se do predškolskog uzrasta formira do nivoa da su deca u mogućnosti da manipulišu brojevima, svesni su količine i čak ovladavaju i prepoznavanjem simbola brojeva. Kako deca na predškolskom uzrastu počinju da prepoznaju slova istovremeno počinju i sa lakoćom da prepoznaju brojeve. Zanimaju se za igre brojevima i uživaju u prebrojavanju.

Zašto je važno da deca znaju koliko čega ima bez prebrojavanja?

Na predškolskom uzrastu je preporuka da se igrate brojevima na taj način što ćete formirati skupove  od različitog broja elemenata. Vrlo brzo će deca bez prebrojavanja znati da u skupu ima 3 elementa ili 2. Sledeća faza u ovladavanju pojmom broja je da deca postaju  svesna da skup od 5 elemenata sadrži isto elemenata kao skupovi od 3 i 2 zajedno. Dakle oni počinju da shvataju da se broj 5 može predstaviti kao 3 i 2 ili 4 i 1. Ovo je važna prekretnica u razumevanju strukture broja. Oni ovo ne vide kao račun iako to jeste osnova matematičkih operacija.

Kako se možete igrati brojevima sa predškolcem?

Dobro bi bilo da od predškolaca zatražite da u jednu garažu parkira tri automobila a u drugu četiri. Zatim da doda još pa da onda izbroji koliko ih ima. Zatim da se neki isparkira pa da izbrojite ponovo koliko ih ima. Da upoređujete gde ima više a gde manje. Ove igre razvijaju pojam broja i količine. Kroz njih deca uče da manipulišu brojevima i uočavaju pravilnosti. Počnite da spajate simbole brojeva uz adekvatne skupove elmenata.

Na činiju u kojoj ima 4 klikera zalepite nalepnicu sa brojem 4 i slično. Na ovaj način deca će razumeti šta simbol broja označava. Deca na predškolskom uzrastu sa lakoćom usvajaju simbole brojeva, rado uvežbavaju i pisanje brojeva i vole igre u kojima se nešto prebrojava.

Igra ne ljuti se čoveče je odlična igra za vežbu koncentracije, pažnje i usvajanje pojma broja. Tačkice na kockici deca vrlo brzo počinju da vide kao broj i ne moraju da prebrojavaju da bi znali koliko su dobili. Deca koja vešto barataju brojevima mogu da igraju ovu igru sa dve kockice pa da uvežbavaju sabiranje bez mukotrpne vežbe .

Zapamtite: Predškolci ne moraju da znaju sabiranje i oduzimanje ali su oni saznajno spremni da usvoje pojam i simbol broja i rado se igraju igara na ove teme. Igre brojevima na predškolskom uzrastu spremaju decu za matematičke operacije.

Leave a Reply

%d bloggers like this: