Online savetovanje,  Razvoj govora

Da li Vaše dete od tri godine pravilno koristi predloge U i NA?

Na uzrastu od tri godine deca su već u velikoj meri ovladala maternjim jezikom. To znači da imaju bogat vokabular,pravilno artikulišu većinu glasova i pravilno upotrebljavaju gramatičke kategorije. Deca od tri godine mogu verbalno da izraze ideje, da iskažu želje i potrebe. U stanju su da prepričaju skorašnji događaj ili da verbalizuju plan igre.

Koje gramatičke kategorije se prvo razvijaju?

Deca najpre usvajaju gramatičke kategorije koje su nosioci značenja poruke te se prvo javljaju najfrekventnije imenice i glagoli. Dete najpre počinje da imenuje mamu, tatu i najbliže osobe iz okruženja zatim imenuje predmete za koje se interesuje. Kada dete dostigne određen broj imenica u vokabularu, pojavljuju se prvi glagoli. Ovo se odvija na uzrastu od 10 meseci do 18 meseci. Naredna faza je razvoj gramatike koji počinje prvim rečenicama. One su kombinacija poznatih imenica i glagola. rečenice bi trebale da se pojave do druge godine.

Kako se razvijaju saznajne sposobnosti deteta tako bi trebalo da se razvija i jezik. Da bi se dete uredno razvijalo neophodno je da može verbalno da izrazi svoja znanja, interesovanja i potrebe. Neretko se dešava da saznajni i jezički razvoj ne idu istim tempom. Rodittelji ovo opisuju rečenicom: ,,Moje dete sve zna i razume samo slabo priča.“. Ovo je znak da detetu treba pomoći u jezičkom razvoju. Na logopedskom tretmanu se planski sprovode ciljevi za podsticanje jezičkog razvoja.

Savetujemo da obratite pažnju na strukturu rečenice kojom se dete od tri godine izražava. Na ovom uzrastu dete bi trebalo pravilno da upotrebljava predloge. Izostavljanje predloga u rečenici ili pogrešna upotreba mogu biti znak jezičkog kašnjenja. Pažljivo poslušajte kako Vam dete odgovara na postavljena pitanja. Da li dete ima tendenciju da odgovara jednom rečju? Da li Vam se čini da je ćutljiv i povučen? Ako su Vaši odgovori na ova pitanja potvrdni savetujemo da se obratite logopedu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: