Online savetovanje,  Video,  O ranom razvoju,  Razno

Kako komunicirati sa bebom od godinu dana?

Od načina na koji roditelji komuniciraju sa bebom u velikoj meri zavisi vreme progovaranja. smatramo važnim da se roditeljima ukaže na pravilne obrazce komunikacije jer kada ih osveste oni ih lakše i češće primenjuju. Na ovaj način oni pomažu svojoj bebi da brže i lakše progovori.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: