Video

[Video] Gest i neverbalna komunikacija

 Razvoj gesta i neverbalne komunikacije je usko povezan sa razvojem govora i jezika. Razvoj jezika utiče na nivo uspešnosti savladavanja školskih veština. Iz ovih razloga želimo da Vam ukažemo na šta je potrebno da obratite pažnju i kako da pomognete svom detetu da stasa u uspešnu ličnost.

Leave a Reply

%d bloggers like this: