Online savetovanje,  Razvoj govora,  O ranom razvoju,  Disfazija

Kako prepoznati odstupanja u razvoju komunikacije kod dece do godinu i po dana?

Bavimo se ranom stimulacijom razvoja dece i uvek ističemo važnost prevencije i rane intervencije. Cilj nam je da edukujemo roditelje i da im ukažemo na povezanost ponašanja i reakcija bebe sa progovaranjem. Ako se primete izvesna odstupanja u ponašanju bebe do godinu dana i obezbede se adekvatni podsticaji mogu se preduprediti budući vidljiviji problemi kao što su izostanak progovaranja, poremećaj ponašanja, neadekvatno emocionalno reagovanje i sl.

Obratite pažnju na uzrastu do šest meseci

 • da li vaša beba obraća pažnju na prisustvo ljudi u prostoriji
 • da li obraća pažnju na zvuke iz okoline
 • da li je više zaokupljena ljudima ili predmetima
 • da li vaše dete brblja

Ukoliko smatrate da vaše dete ne obraća pažnju na gore pomenuto i vi ste zabrinuti potražite savet stručnjaka. Najpre proverite sluh, a zatim konsultujte logopeda koji se bavi ranom stimulacijom.

Na uzrastu od šest do devet meseci obratite pažnju

 • da li vaše dete ostvaruje kontakt pogledom
 • da li počinje da se osmehuje roditeljima
 • da li vas prati kada ga imitirate dok proizvodi neke zvuke i raduje se ponavljanju
 • da li se raduju igrama skrivanja (Gde si? Gde si? Ba!)
 • da li se odaziva na ime (na uzrastu oko deset meseci)

Ukoliko smatrate da vaše dete ne daje adekvatne reakcije a vama je teško da privučete njegovu pažnju jer je ono zaokupljeno predmetima ili svojim igrama poptražite savet logopeda koji se bavi ranom stimulacijom. Ove signale ne treba ignorisati niti se pred njima treba zastrašivati. Doživite ih kao poziv na akciju. Predupredite razvoj problema.

Na uzrastu od oko godinu dana obratite pažnju

 • da li dete maše u znak pozdrava
 • da li dete pokazuje prstom
 • da li dete neverbalno komunicira sa vama (pokazuje vam da je srećno, zabrinuto, tužno, traži odobrenje…)
 • da li se pojavljuju prve reči sa značenjem
 • da li dete predugo zadržava pažnju na omiljenom predmetu i teško je premešta te tako isključuje osobe i decu iz okruženja
 • da li dete prebrzo smenjuje polje interesovanja ne obraćajući pažnju na ljude iz okoline

Od 12 do 18 meseci broj reči sa značenjem počinje naglo da raste da bi na uzrastu od dve godine počela upotreba rečenica od dve reči.

Zapamtite: U prvih godinu i po dana deteta se odvija ekspanzivan razvoj komunikacije. Ukoliko razvoj komunikacije u nekim segmentima odstupa od očekivanog miljokaza obratite se logopedu koji ima iskustva u ranoj stimulaciji. Rana intervencija ima moćne efekte zbog spremnosti nervnog sistema da se adaptira i napravi nove neuronske veze.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: