Online savetovanje,  Razvoj govora

Susret sa porodicom iz Norveške nakon online savetovanja

Danas smo ugostile porodicu iz Norveške sa kojom već nekoliko meseci sarađujemo putem online konsultacija. Na početku je situacija bila složena jer je dečak kasnio u progovaranju. Osim kašnjenja u progovaranju bile su prisutne teškoće u zadržavanju pažnje i potrebi za interakcijom. Kontakt pogledom nije bio zadovoljavajuć kao i neverbalna komunikacija uopšte. Osim ovih simptoma  uočeno je i izmenjeno stanje sluha. Zbog čestih infekcija nosa i uha dete je izmenjeno primalo zvučne signale usled prisustva sekreta. On je reagovao na zvuk i bilo je jasno da čuje ali se nakon detaljne procene i dijagnostike sluha došlo do saznanja da je funkcija slušanja kompromitovana.

Zašto su kontaktirali logopeda?

Inicijalni razlog da nas ova porodica kontaktira bilo je odloženo progovaranje u dvojezičnoj sredini. Prve dve godine dečak je u porodici slušao srpski a van kuće norveški. Sa navršene dve godine, pre progovaranja srpskog, kreće u vrtić na norveškom. Ovo je mogao biti dodatni razlog za usporeno progovaranje ali u ovom slučaju nije bio jedini.

Na sreću detaljnom analizom uočeni su svi faktori koji mogu nepovoljno uticati na progovaranje. Roditelji su sledii savete i instrukcije a dete pozitivno reagovalo na njih. Primenom preporučene terapije od strane orl lekara stanje sluh se popravilo. Ovo je dalo biološku bazu za adekvatan prijem zvuka i razvoj govora. Kako su se u međuvremenu formirale loše navike komunikativni obrazac je bio narušen. Uz precizno i sitematično vođenje roditelja oni su uspeli da vrate dete na pravi put i formiraju nove, ispravne komunikativne obrasce. Dečak ih je prihvatio a sada sve više uživa u njima. On uživa u kontaktu sa roditeljima. Ostvaruje zajedničku pažnju sa okolinom. Traži saigrača, proširuje igru. Kao posledica svih ovih promena došle i do pojave prvih reči, a njihov broj se iz dana u dan sve brže povećava.

Svako put kada se uživo sretnemo sa porodicom sa kojom sarađjemo online zadovoljstvo i ushićenje su obostrani. Današnji dan će ostati posebno obojen jer je nakon par meseci vrednog rada roditelja konstatoan značajan napredak. Sve sumnje koje su mučile roditelje i mogle da ukažu na pervazivni spektar sada su otklonjene i sasvim je sigurno da će ovaj dečak nastaviti uredno da se razvija na svim poljima.

Zapamtite: Teškoće koje vam se čine nesavladive i koje vas blokiraju da reagujete uz adekvatno vođenje mogu biti savladane. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: