Online savetovanje,  Razvoj govora

Shvatila sam da treba naučiti kako da pomognem detetu da progovori

Pre par godina smo osmislile program za online savetovanje roditelja dece sa kašnjenjem u progovaranju. Ovome je prethodila dugogodišnja logopedska praksa. Uvek smo se trudile da istaknemo ulogu i važnost roditelja tokom terapije.  U zavisnosti od toga koliko roditelj dobro razume ono što se na terapiji započne i to nastavi zavisi uspeh terapije.

Danas sam imala sastanak sa mamom iz Nemačke čije dete kasni u progovaranju. Na žalost zbog zdravstvenog stanja i čestih hospitalizacija ova devojčica ima veoma otežane uslove za razvoj govora. Ova devojčica je započinjala različite vrste terapija ali su ih odlasci u bolnicu prekidali. Mama se trudila da devojčici pruži podršku i stimulaciju ali je nailazila na niz prepreka. Kako je vreme odmicalo ova mama je počela da sumnja u svoje komeptencije jer nije dobijala očekivane rezultate. Poseban problem joj je predstavljalo odmeravanje zahteva. Ona je izgovorila rečenicu koja je izuzetno važno i neprestano mi je na pameti. Kazala je: „ Shvatila sam da treba da naučim kako da komuniciram sa njom da bih joj pomogla. Kada to naučim onda ću uvek moći da joj pomažem gde god da smo.“.

Ova mama je sasvim u pravu. Suština svake dobre logopedske terapije je da se roditelji opreme znanjima kako bi uvek u kontaktu sa detetom mogli da pružaju podršku. Kada radimo savetovanje sa roditeljima uvek se trudimo da im ukažemo na koji način mogu da iskoriste životne situacije kao poligon na kome će vežbati za njih specifične zadatke. Ovo je važno zato što su te situacije ponavljajuće i ne iziskuju dodatno vreme za učenje. One su konkretne i jednostavne i u njima dete može da testira ono što je naučilo. Kada dete ovlada novim pojmom u konkretnoj situaciji (stavi jaknu gore, pa mu se pokaže gde je to gore rukom) dete u toj istoj ili slično situaciji proverava da li je dobro razumelo značenje pojma. Znanje koje se stiče na ovaj način ima upotrebnu vrednost zato što je funkcionalno i lako se proširuje na slične situacije.

Zapamtite: Kada su uslovi složeni ne vidi se jasno rešenje problema. Ukoliko vam je teško da  samostalno definišete šta je to što vas zabrinjava ili ne znate kako da se postavite u ovoj situaciji javite se za savet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: