Video

[Video] Zašto je rečeno da dete mora da priča sa dve godine?

Roditelji nam često postavljaju pitanja da li deca od dve godine moraju da pričaju. Nedavno smo napisale članak ,,Da li dete od dve godine mora da priča? Da.” Video detaljnije razrađuje ovu temu.

Uskoro ćemo snimiti video u kome objašnjavam kako se oseća dete od dve godine koje ne govori. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: