Plač kod male dece

January 30, 2016 // 0 Comments

Koji odgovori se mogu dobiti na osnovu analize bebinog plača a tiču se diferencijacije tipičnog i atipičnog razvoja? Kako da napravimo razliku izmedju plača koji za cilj [...]