• Nepravilan izgovor glasova

  Korekcija nepravilnog izgovora glasova u odrasloj dobi

  Nedavno je došla devojka od 22 godine da potraži logopedsku pomoć. Njen problem je bio vrlo diskretan i do tog momenta ni njenim roditeljima ni njoj nije smetao. Naime, ona je imala neadekvatnu artikulaciju (poremećaj izgovora) glasova L i R. Devojka je bila uspešan student treće godine novinarstva, elokventna, lepa i vredna. U okviru redovnih studentskih obaveza imala je časove praktičnih vežbi na televiziji. Kao i sve njene kolege i koleginice sa godine, bila je veoma ushićena zbog tih vežbi. To nije za njih bio samo način da steknu praktično znanje i iskustvo, nego i prilika da uspostave kontakt sa budućim kolegama i saradnicima. U tom momentu se pred njom…

 • Online savetovanje,  Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece

  Imam dete sa problemima u razvoju govora i ponašanju, a ja sam loš roditelj

  Majka deteta starog 3,5 godina, sa problemima u razvoju govora i ponašanju, uobičajeno dovodi dečaka na logpedski tretman. Već pri ulasku sam primetila da je uznemirena i sniženog raspoloženja. Pošto smo ušli u logopedski kabinet, počinjemo razgovor. Dečak je bio odsutan nedelju dana zbog bolesti pa rezimiramo kako je protekao oporavak. Dečak ima probleme u razvoju govora i ponašanju. Na početku se razvijao uredno ali posle godinu i po dana je počeo da stagnira. Došlo je do gubitka govora i potrebe za komunikacijom. Sada ne govori, razume nekoliko reči, ima lošu pažnju ( brzo se premešta sa jedne igračku na drugu ili se predugo zadržava na istoj sa kojom se…

 • Nepravilan izgovor glasova

  Nepravilan izgovor glasova zbog korišćenje cucle

  Danas mi je došao dečak od 4,5 godine. Jezički razvoj deteta je uredan. Rečenice su bogate, gramatički ispravne ali ima nepravilan izgovor 12 glasova. Problem je nastao, verovatno, zato što je dete koristilo cuclu do 3,5 godine. On je počeo da govori na vreme ali je često govorio i dok drži cuclu u ustima. To je dovelo do formiranja loše govorne navike koja se ogleda u tome da jezik izlazi ispred zuba što daje nepravilan izgovor glasova ( šuška dok govori). Roditelji su smatrali da je mali i da će se vremenom to rešiti. Sada su došli na logopedsku procenu i žele pomoć pri rešavanju teškoće na koju su naišli.…

 • O ranom razvoju

  Rana logopedska terapija

  Preventiva je najvažnija karika u poslu logopeda. Kako i u drugim oblastima važi princip, bolje sprečiti nego lečiti, tako i kod nas. Mnogi problemi se mogu sprečiti ili ublažiti ako se adekvatno i blagovremeno reaguje. Iz tog razloga su važne redovne logopedske kontrole već od 6. meseci. Šta će beba kod logopeda kada ona još ne priča? Da bi se jezik pravilno razvijao i dete progovorilo, potrebno je da tome prethodi adekvatan razvoj mnogih funkcija. Tako da je beba od 6. meseci već prešla jedan značajan deo na putu progovaranja. Logoped procenjuje na kom su nivou pojedinačne funkcije koje su u direktnoj vezi sa progovaranjem deteta (kako beba pogledom prati…

 • Saveti psihologa

  Osećaj krivice – dete ima smetnje u razvoju ili govoru

  Autor:dr sci Natalija Radivojević Banović Kada roditelj uoči da se dete ne razvija kao što bi to bilo očekivano, vrlo često prvo postavi ptanje gde je pogrešio u odgoju, da bi se na to pitanje neretko nadovezao niz misli kao što su: zašto se ovo dešava baš meni/mom detetu? Da li sam se možda nedovoljno dobro hranila ili sam se neadekvatno ponašala u trudnoći? Da li je trebalo da ranije…? Ovo sigurno znači da smo loši roditelji i da sam ja loša majka! Svi će me osuđivati i misliti da smo nebrižni, nezainteresovani, neinformisani i da ne volimo (dovoljno) svoje dete… Ovakve i slične misli deluju potpuno parališuće čineći da…

 • Učenje čitanja

  Disleksija – teškoća brzog i fluentnog čitanja

  Autor: dr sci Jasmina Vuksanovic Disleksija se najkraće može opisati kao poteškoća koja se odnosni na sporo čitanje ili čitanje koje ima mnogo zastajkivanja i grešaka. Kako je čitanje medijum preko koga se odvija usvajanje celokupnog akademskog znanja tokom školovanja, postojanje disleksije utiče na celokupno školovanje pojedinca. Veliki broj novijih istraživanja u ovoj oblasti je pokazao da, korišćenjem specifičnih metoda stimulacije čitanja, se može pomoći da se poteškoće čitanja prevaziđu. Šta je disleksija? Školarac koji ima prosečnu ili iznad prosečnu inteligenciju a sposobnost njegovog čitanja odgovarala sposobnostima deteta koje je godinu ili više mlađe , onda on pripada grupi dece sa disleksijom. Otprilike 3% do 6% populacije školske dece ima…

 • Razno

  Razvoj govora kod dece sa ranim povredama mozga

  Autor: Dr sci Jasmina Vuksanović Rane povrede mozga mogu da se dogode tokom trudnoće, pri porođaju ili tokom najranijeg perioda razvoja deteta. Ove povrede ne moraju nužno ostaviti posledice po razvoj govora, ali se često događa da dete počne da zaostaje u razumevanju govora, a još češće da, iako razume naloge i pitanja, pokazuje teškoće u izgovoru reči i rečenica. U toku dugogodišnje prakse sam imala mnogobrojne slučajeve dece, pametne dece, koja ne mogu da iskažu svoje sposobnosti i svoje mišljenje, jer imaju teškoća u govoru. Iako je davno poznato da je leva hemisfera specijalizovana za govor, istraživanja su pokazala da deca sa oštećenjem govornih zona u levoj hemisferi mogu…

 • Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece,  O ranom razvoju

  Logopedska procena

  Šta  je to logopedska procena? Logopedska procena se sastoji od opservacije deteta i razgovora sa roditeljima. Zavisno od uzrasta deteta i ona se razlikuje , ali ono što je važno imati na umu je da praktično nikada nije prerano za logopedsku procenu. Govor i jezik su najsloženije funkcije i ne mogu se posmatrati izolovano od drugih funkcija koje im prethode, prate i pokreću ih.. Logopdska procena podrazumeva dakle i procenu svih funkcija koje prethode razvoju govora i jezika. Opservacija deteta u okviru logopedske procene Opservacija deta se obavlja u uslovima koji su prijatni i za dete i za roditelje. Logopedska procena se ne odnosi samo na procenu govorno-jezičkog nivoa, kako…

 • Učenje čitanja

  Učenje čitanja – veština koja nije laka

   Autor: Jasmina Vuksanović, logoped, doktor psiholoških nauka Čitanje je veoma važna veština, jer su knjige, a sada i internet, osnova našeg celokupnog znanja. U toku svog dugogodišnjeg rada često sam bila svedok situacija da mi se roditelji javljaju da njihova deca, koja pohađaju peti, šesti, sedmi razred osnovne škole (pa čak i roditelja tinejdžera), imaju probleme čitanja i da zbog toga ne mogu da prate nastavu, niti da nauče gradivo. Na moje pitanje zašto se nisu ranije obratili za pomoć gotovo redovno sam dobijala odgovor da ranije to niko nije primetio kao problem, već su im nastavnici govorili da im je dete lenjo i da neće da čita. Iz ovih…

 • Testovi i norme

  Upitnik za roditelje– provera razvoja govora

  Prevela: Jasmina Vuksanović, logoped, doktor psiholoških nauka Ovaj upitnik je napravljen u nameri da roditelj proveri različite aspekte razvoja kod male dece. Mnoga ponašanja, koja se razvijaju pre nego što dete počne da govori, mogu da ukažu na moguće teškoće kasnijeg razvoja govora. Ovaj upitnik treba da popuni roditelj dece starosti između 8 i 24 meseca kako bi dobio jasniji uvid da li treba da se obrati stručnjaku za pomoć kako bi na vreme počelo sa stimulacijom razvoja svih sposobnosti potrebnih za razvoj govora kod njegovog mališana. Uputstvo: Pokušajte da utvrdite koji odgovor najviše odgovara ponašanju Vašeg deteta. Ako niste sigurni, odaberite onaj odgovor koji najbolje opisuje Vaše dete. Emocije…