• Razvoj govora,  Testovi i norme

  Norme razvoja govora – važne informacije

  Veoma je značajan ovaj broj: 50-100 usvojenih reči. Zašto? Od 18-24 meseca kod većine dece se događa pojava „praska” vokabulara. Ova pojava se događa onda kada dete usvoji kritičnu masu imenica od 50-100 i tada počinje da uči reči koristeći novu strategiju, koja mu omogućava da veoma ubrzano usvaja nove imenice. Tada počinje i razvoj glagola i tek sa pojavom glagola se pojavljuju prve sintagme i prve rečenice. Brzina učenja se menja od 8-11 reči mesečno pre usvojenog vokabulara od 50-100 reči na 22-37 reči mesečno u periodu usvajanja kritičnog fonda reči, zatim 63 reči nedeljno, a potom toliko brzo da roditelji prestaju da vode dnevnik o tome. A onda,…

 • Bilingvalizam,  Razno

  Deca koja usvajaju dva jezika – prednosti bilingvalizma (dvojezičnosti)

  Autor: dr sci Jasmina Vuksanović, logoped Promenom demografske slike u čitavoj Evropi, pa i u Srbiji, kao i  sve većim socijalnim uticajem interneta na decu počev od najmlađeg uzrasta, raste potreba za poznavanjem i što ranijim učenjem (usvajanjem) dva ili više jezika. Sve je veći broj vrtića u kojima se deca sistematski uče drugom i trećem jeziku. Postoje različite definicije i mnoge klasifikacije dvojezičnosti, ali, najkraće rečeno, dvojezična deca, ili bililngvali, su ona deca koja usvajaju dva jezika paralelno od samog rođenja (slučajevi kada roditelji pripadaju različitim jezičkim područjima, ili kada su porodice migrirale u druge države) ili jedan jezik kao prvi a drugi jezik već nakon godinu ili dve…

 • Bilingvalizam

  Deca koja usvajaju dva jezika – moguće teškoće bilingvalizma (dvojezičnosti)

  Autor: dr sci Jasmina Vuksanović, logoped Razvoj jezika dece koja usvajaju dva jezika ima mnogo prednosti, ali može doneti i određene teškoće u poređenju sa decom koja usvajaju samo jedan.  Zbog toga je potrebno posvetiti mnogo vremena detetu ipažljivo pratiti razvoj njegovog govora. Moguće teškoće usvajanja dva (i više) jezika Ako dete pokazuje teškoće usvajanja govora (u našoj praksi ove probleme nazivaju razvojne disfazije, dok se u anglosaksonskim državama svrstavaju u specifično oštećenje jezika – specific language impairment). U svojoj kliničkoj praksi sam radila u okviru različitih medjunarodnih škola i vrtića sa   velikim brojem bilingvalne dece svih uzrasta koja imaju probleme usvajanja i razvoja govora i ono što što ih…

 • Mucanje

  Mucanje

  Pravila sam anketu sa pitanjem: ,,Da li znate šta je mucanje? ”. Gotovo svi ispitanici su odgovorili da znaju mada je mali broj zaista znao šta sve spade u mucanje . Ispostavilo se da većina njih neku formu prepoznaje kao mucanje dok ostale ne znaju kako bi okarekterisali. Takođe sam primetila da većina ispitanika mucanje kod dece smatra normalom pojavom i da se samo mucanje odraslih smatra patologijom. U daljim tekstovima ćemo pokušati da razjasnimo ove dileme. Šta je mucanje? Normalan govor ima odgovarajući ritam i tempo. On je određen 1. brzinom govora 2. kontinuitetom govora 3. naporom ili lakoćom koja je potrebna da bi se govorilo Svako remećenje normalnog…

 • Vaspitavnje i odgajanje dece

  Deca i televizija – kakav uticaj ima tv na razvoj dece?

  Poslednjih deset godina, radimo sa decom koja imaju teškoće u razvoju. Primećujemo porast vrlo specifičnih problema u razvoju dece i njihovom ponašanju. Svedoci smo činjenice da deca danas rastu u dosta drugačijem ambijentu i uslovima nego što smo mi rasli. Vreme koje deca danas provode uronjena u televizijske sdržaje daleko prevazilazi trajanje dva crtaća pre dnevnika koje smo mi gledali. Kako tv kanal namenjen bebama može da ih zabavi? U ranom uzrastu ( do godinu dana ) deca najviše informacija primaju putem senzornih podražeja. Bebe se u prvo vreme njviše zanimaju za zvuk, dodir, miris a zatim za likove, boje, oblike. Ovi podražaji ih privlače, na njih usmeravaju pažnju potom…

 • Vaspitavnje i odgajanje dece

  Kako odabrati igračke?

  Kupovina igračaka predstavlja zadovoljstvo kako za dete tako i za onoga ko je kupuje. Igračke obično kupujemo za poklon našim mališanima i u napred se radujemo njihovoj sreći dok se igraju. Nedavno sam shvatila da to nije svima baš lak posao. Otišla sam u prodavnicu igračaka sa drugaricom da kupimo poklon za njenu kumicu. Devojčica je slavila prvi rođendan. Radnja je bila dobro snabdevena što je moju drugaricu činilo još neodlučnijom. Priznala je da se oseća kao neodlučno dete u prodavnici slatkiša i zamolila me za pomoć. Prvo sam je pitala nekoliko pitanja koja se odnose na razvoj deteta za koje je potrebno odabrati igračku. Pošto je devojčica bila u…

 • Učenje čitanja

  Metoda rada sa decom sa disleksijom

  Autor: Dr sci Jasmina Vuksanović Tokom svoje dugogodišnje prakse veoma sam se zanimala za disleksije. Pratila sam sve što je teorija objašnjavala i pokušavala da primenim u prakticnom radu sa decom. Nisam bila zadovoljna rezultatima. Zbog toga sam otišla u London u Centar za disleksije u nadi da ću naci odgovor. Naučila sam tehniku specifične stimulacije hemisfera, koja daje mnogo veće rezultate za kraće vreme. Disleksija – specifična terapijska metoda rada Disleksija je poteškoća koja se odnosi na sporo čitanje ili čitanje koje ima mnogo zastajkivanja i grešaka. Disleksija se NE MOŽE prevazići teranjem osobe da čita što više i što duže. Disleksija se prevazilazi tako što se koriste posebne…

 • Nepravilan izgovor glasova

  Korekcija nepravilnog izgovora glasova u odrasloj dobi

  Nedavno je došla devojka od 22 godine da potraži logopedsku pomoć. Njen problem je bio vrlo diskretan i do tog momenta ni njenim roditeljima ni njoj nije smetao. Naime, ona je imala neadekvatnu artikulaciju (poremećaj izgovora) glasova L i R. Devojka je bila uspešan student treće godine novinarstva, elokventna, lepa i vredna. U okviru redovnih studentskih obaveza imala je časove praktičnih vežbi na televiziji. Kao i sve njene kolege i koleginice sa godine, bila je veoma ushićena zbog tih vežbi. To nije za njih bio samo način da steknu praktično znanje i iskustvo, nego i prilika da uspostave kontakt sa budućim kolegama i saradnicima. U tom momentu se pred njom…

 • Online savetovanje,  Razvoj govora,  Vaspitavnje i odgajanje dece

  Imam dete sa problemima u razvoju govora i ponašanju, a ja sam loš roditelj

  Majka deteta starog 3,5 godina, sa problemima u razvoju govora i ponašanju, uobičajeno dovodi dečaka na logpedski tretman. Već pri ulasku sam primetila da je uznemirena i sniženog raspoloženja. Pošto smo ušli u logopedski kabinet, počinjemo razgovor. Dečak je bio odsutan nedelju dana zbog bolesti pa rezimiramo kako je protekao oporavak. Dečak ima probleme u razvoju govora i ponašanju. Na početku se razvijao uredno ali posle godinu i po dana je počeo da stagnira. Došlo je do gubitka govora i potrebe za komunikacijom. Sada ne govori, razume nekoliko reči, ima lošu pažnju ( brzo se premešta sa jedne igračku na drugu ili se predugo zadržava na istoj sa kojom se…

 • Nepravilan izgovor glasova

  Nepravilan izgovor glasova zbog korišćenje cucle

  Danas mi je došao dečak od 4,5 godine. Jezički razvoj deteta je uredan. Rečenice su bogate, gramatički ispravne ali ima nepravilan izgovor 12 glasova. Problem je nastao, verovatno, zato što je dete koristilo cuclu do 3,5 godine. On je počeo da govori na vreme ali je često govorio i dok drži cuclu u ustima. To je dovelo do formiranja loše govorne navike koja se ogleda u tome da jezik izlazi ispred zuba što daje nepravilan izgovor glasova ( šuška dok govori). Roditelji su smatrali da je mali i da će se vremenom to rešiti. Sada su došli na logopedsku procenu i žele pomoć pri rešavanju teškoće na koju su naišli.…